Newspapers
PRESSMEDDELANDE
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Förlängt ramavtal för Sogeti gentemot Sveriges statliga myndigheter

Kammarkollegiets ramavtal inom området IT-konsulttjänster 2009 – uppdragskonsulter – har förlängts till och med 2014-08-31. Detta innebär att Sogeti som utvald leverantör fortsätter att leverera tjänster till landets statliga myndigheter via avtalet.

Stockholm, 130226 – Sogeti Sverige AB:s (Sogeti) ramavtal benämnt IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter, utfärdat av Kammarkollegiet har förlängts. Ramavtalet omfattar uppdragskonsulttjänster på IT-området. Sådana tjänster innebär att leverantören åtar sig huvudansvaret för ett visst specificerat uppdrag där leverantörens konsulter och eventuellt annan personal ingår. Ett avrop kan omfatta ett eller flera av följande kompetensområden:

 • Användbarhet
 • Verksamhetsutveckling och strategi
 • Ledning och styrning
 • Systemutveckling och systemförvaltning
 • Infrastruktur
 • Informationssäkerhet
 • GIS (Geografiska Informationssystem)

Statliga myndigheter under regeringen, det vill säga de civila myndigheterna, försvarsmakten och de affärsdrivande verken får avropa från Kammarkollegiets statliga ramavtal. Förlängningen av ramavtalet gäller till 2014-08-31 och innebär att ramavtalet förlängts maximalt.

 

Om Sogeti Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 20 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

Kontakt
 • Thomas Moberg
  Thomas Moberg
  COO/Delivery & Risk, Sogeti Sverige
  070-676 25 76

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.