apps
PRESSMEDDELANDE
APPAR

Sogeti bakom ny app för roligare inlärning i skolan

Sogeti har på uppdrag av Ådalsskolan i Kramfors kommun utvecklat en webbapp med syfte att göra inlärningen roligare, och på så sätt öka måluppfyllelsen för eleverna.

Sundsvall/Kramfors 140310 – Den svenska skolans arbetar med många olika initiativ för att hitta nya inlärningsvägar. Tillsammans med Sogeti, ett av Sveriges största IT-konsultföretag, har Kramfors kommun och Ådalsskolan tagit fram en skolapp. Själva grundidén för appen kallad ”Course!” utgår från teorin om det som kallas spelifiering (gamification), där spelelement och -metoder används i ickespelkontext för att öka engagemanget hos användarna, i det här fallet i skolan.

Appen ska användas som ett komplement till den traditionella undervisningen och är ett digitalt verktyg för att nå högre måluppfyllelse. Den är i sin första version en frågesportsapp, där eleverna loggar in via Facebook eller Google, väljer sin skola och program eller årskurs för att kunna ”spela” sina kurser. I spelet finns en topplista, som är valfri att vara med på, och ytterligare element som ska engagera spelarna att nå högre nivåer och mål.

Lärarna kan i sin tur följa upp sina klasser i ett statistikverktyg, och det finns ett enkelt administrativt system i appen, där redaktörer kan hantera kurser, ämnen och frågor.

– Appen kommer att bli viktigt pedagogiskt verktyg för oss. Med spelliknande miljöer kan vi göra lärandet mer lustfyllt. Fler skolor är redan intresserade av att använda den och vi delar gärna med oss, kommenterar Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan.

Projektet startades upp med en förstudie som fokuserade på användarnas (elever och lärares) behov och önskemål. Det utmynnade i en lång ”önskelista” som skapade omfattningen till utvecklingsprojektet, utifrån elevernas och lärarnas prioriteringar. Eleverna fick sedan besluta om designen av appen, utifrån Sogetis designförslag.

– Gamification blir allt vanligare och har visat sig vara ett bra inlärningshjälp-medel som stimulerar och inspirerar. För oss som brinner för att skapa stor nytta med smarta IT-lösningar har det här projektet varit extra roligt att arbeta med, kommenterar Björn Lidenmark, leveransansvarig teamchef på Sogeti i Sundsvall.

Om Sogeti Sverige AB
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings-, integrations- och migeringsprojekt, testning, cyber security-tjänster, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 23 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

Kontakt
 • Peyman Vahedi
  Peyman Vahedi
  Rektor, Ådalsskolan, Kramfors kommun
  0612-69 21 69
 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.