RAPPORT
INNOVATION

"Digitala hybridsystem för innovation"

Ta del av rapporten som dyker in i maskinell analys och visualisering av överrepresentation av returer.

Denna rapport beskriver processen och resultatet från ett projekt som Sogeti genomfört som del av forskningsprojektet "Digitala hybridsystem för innovation", vid Högskolan Borås.

Digitala hybridsystem rapport cover.png

Forskningsprojektet undersöker hur beslut inom handelsnäringen kan förbättras genom beslutsstödjande hybridsystem, det vill säga system som kombinerar den digitala teknikens fördelar med människors erfarenhetsbaserade kunskaper, kompetenser och kognitiva förmågor.

Forskningsprojektets mål är att leverera en digital prototyp av ett hybridsystem, utveckla designprinciper som vägleder utvecklingen av framtidens hybridsystem, samt att definiera en designteori för hybridsystem.

Som del i forskningsprojektet bidrar Sogeti med specifika konsultinsatser relaterat till arkitektur och teknik. Den här rapporten beskriver och sammanställer processen och resultatet från en av dessa insatser. Utifrån ett specifikt case relaterat till överrepresentation av returer inom handelsnäringen har Sogetis team utforskat hur resultat från maskinella bedömningar kan visualiseras i digitala hybridsystem för att stötta mänskligt beslutsfattande.

Författare: Tove Hjelm, Karl-Johan Djervbrant, Andreas Häggström, Jakob Wall

Knapp_ladda ner rapporten.png

KONTAKT
  • Tove Hjelm
    Tove Hjelm
    UX-designer, Göteborg
    072-450 24 26