Morgondagens intranät som når användarna där de är. Idag.
WEBINAR
DIGITAL EXPERIENCES

Morgondagens intranät som når användarna där de är. Idag.

Under detta webinar går vi igenom delar som behöver ingå i morgondagens moderna intranät och samarbetslösningar.

Dagens hybrida arbetsplats kräver lösningar som når ut till alla användare, skapar engagemang och inkluderar användarna i organisationen. Intranätet är central del i detta men lika viktigt är också att informationen är relevant och möjliggör enkelt samarbete, inom och utanför organisationen.

Vi visar upp lösningar som når ut till alla era användare, skapar engagemang och inkludering. Vi berättar hur vi på Sogeti arbetar och kan stötta er i ert arbete kring den digitala arbetsplats för det hybrida arbetslivet.

Se det inspelade webinaret nedan.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Anders Waller
  Anders Waller
  National Modern Workplace Lead
  070-338 22 92

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Jonas Jaani
  Jonas Jaani
  Moderator Sogetievent
  070-298 52 63

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.