Så framtidssäkrar SCA sitt logistiksystem
REFERENSER
BUSINESS DEVELOPMENT

Så framtidssäkrar SCA sitt logistiksystem

SCA framtidssäkrar sitt logistiksystem och skapar förutsättningar för fortsatt utbyggnad utifrån nutida och framtida krav. Ett arbete för upprätthålla systemen som kvalitetssäkrar skogsnäringen och möjliggöra en datadriven och hållbar utveckling.

SCAs skogar är Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har de byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från skogen. De erbjuder förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och transportlösningar.

Biometria är en medlemsägd och central aktör inom svensk skogsnäring som genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla Sveriges skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer. 

Bakgrund

Som Europas största privata skogsägare finns enorma mängder data som ska hanteras inom allt från skogens värdekedja, tjänster för skogsägare och logistik till industrin med mera. Datan ska även anpassas utifrån branschstandarder samt flöda mellan olika aktörer inom den skogliga verksamheten. I drygt 10 år har Sogeti haft förtroendet att hjälpa till med IT-arbetet. Ett av projekten, som heter GATA, framtidssäkrar SCAs plattform för logistik. I och med Biometrias reviderade krav och processer i det nationella system för virkesredovisning och mätning, Viol 3 som nu byggs, ställer nya krav på befintliga IT-system internt hos SCA.

SCAs logistiksystem sträcker sig från varje enskild stock och massavedsvälta, via enskilda och intermodala transporter till industrier i norra Sverigem, som omfattar tåg, båt och lastbilar. Systemet förser användarna med realtidsdata, bland annat i en karta, så att användarna i det operativa transportarbetet kan planera sitt arbete effektivt och trafiksäkert. Systemet GATA innehåller funktionalitet för att stötta enskilda åkare så att de enkelt kan boka upp – avisera vad som ska hämtas från avläggen i skogen, till att erbjuda ruttplanering för effektivaste väg till mottagande industri samt för att se information om kötider för avlastning med mera på den aktuella industrin. I systemets uppgift ingår även att i varje given del hålla reda på lagret och den lagerförflyttning som sker med de ständigt pågående transporterna. Systemet har nu även utökats till SCAs energibolag Energy SCA. Så att ännu fler kan se och samla den information som behövs för att köra tryggt och undvika störningar i transportflödet.

Lösning

Projektet GATA drivs av Biometrias nya systembygge, Viol 3, men också utifrån SCAs interna verksamhetskrav. Målet är att fortsatt säkerställa funktionaliteten i det utmanande logistikarbete som präglar transporterna inom skogsbranschen, där krav på alltifrån miljöhänsyn till färskhetskrav på virket, påverkar det ständiga pågående logistikarbetet. GATA utvecklas i huvudsak i Blazor och kommer köras i Azure. Applikationen har stora krav på mobilitet då merparten av användarna jobbar med systemet i en surfplatta plus att det även måste klara av att hantera insamling och bearbetning av data offline, för senare synkning mot server.

Resultat

SCA framtidssäkrar sitt logistiksystem och skapar förutsättningar för fortsatt utbyggnad utifrån nutida och framtida krav. Till exempel det branschgemensamma behovet i att utöka informationsmängden. Men även för att upprätthålla systemen som kvalitetssäkrar skogsnäringen och möjliggöra en datadriven och hållbar utveckling. Genom Azure får även SCA en egen drift på systemet samtidigt som de höga mobilitetskraven uppnås.

KONTAKTPERSON
  • Thomas Bodén
    Thomas Bodén
    Account Executive, Sogeti Sundsvall
    070-211 19 98

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om SCA

SCAs skogar är Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har de byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från skogen. De erbjuder förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och transportlösningar.

Biometria är en medlemsägd och central aktör inom svensk skogsnäring som genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla Sveriges skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer. 

Vi kan Cloud