Humana
REFERENSER
INTELLIGENT AUTOMATION

"Med RPA kan vi spara oceaner av tid"

Bort med tråkiga och tidskrävande arbetsuppgifter. Så hjälper vi Humana Assistans på deras digitaliseringsresa med hjälp av Robotic Process Automation (RPA).

Bakgrund

På Humana driver man en målinriktad förändringsprocess inom digitalisering. Till den behövdes en tydligt definierad automatiseringsresa som balanserar kortsiktiga vinster med ett långsiktigt perspektiv, där Humana även stegvis får ökade fördelar genom harmoniserande initiativ med utgångspunkt i det faktum att robotprocessautomation (RPA) frigör processer från den övergripande omkonstruktionen av IT-system och infrastruktur.  

Lösning

Som ett led i ett långsiktigt samarbete inom RPA mellan Humana och Sogeti har våra experter fått möjligheten att bygga en Proof-of-Concept (PoC) för att påvisa nyttan med automation – konkret – i en utvald process, ett utmärkt sätt att komma igång på, och testa i praktiken, hur RPA kan vara till nytta för verksamheten.

Den process som Humana valde ut handlar om att validera inkommande betalningar. Dagens hantering kräver mycket manuellt arbete innan betalningsinformationen är tillgänglig i Humanas ekonomisystem. 

Lösningen baseras på UiPath, som är ett av de ledande verktygen inom RPA och automatiseringen utförs av en bemannad robot.

Resultat

RPA-lösningen som Sogeti har tagit fram har medfört att:

 • flera steg i processen kunnat eliminerats
 • ca 90 % av de manuella arbetsmomenten har byggts bort

Patrik_Ström_300.jpg– Det är fantastiskt kul att Sogeti har fått möjlighet att vara med på Humanas digitaliseringsresa och också bidra med vår specifika RPA-kompetens vi har på Sogeti i Örebro. Vi brinner för att skapa värde med smarta lösningar på ny teknik och att med en pragmatisk ansats som passar Humana, komma vidare steg för steg. Att med RPA kunna frigöra resurser som istället för att ägna sig åt monotona, tråkiga och tidskrävande arbetsuppgifter kan nyttja sin kompetens och tid på betydligt bättre sätt, ökar på både arbetsglädje och effektivitet, säger Patrik Ström, kundansvarig på Sogeti Örebro.

Robotic Process Automation
KONTAKT
 • Patrik Ström
  Patrik Ström
  Kundansvarig säljare, Sogeti Örebro
  070-202 44 56

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Humana

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med uppgift att ge människor ett bra liv. Humana erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service. I Sverige är Humana marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans.

humana_logo_100.png