Så automatiserade Kammarkollegiet
REFERENSER
INTELLIGENT AUTOMATION

Så automatiserade Kammarkollegiet

Tillsammans med Sogeti har Kammarkollegiet effektiviserat och automatiserat manuella handläggningsrutiner med RPA (Robotic Process Automation). Läs mer om vad som gjorts här.

Bakgrund

Kammarkollegiet fick 2021 i uppdrag från Regeringen att inrätta ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd där man som arbetstagare utan kollektivavtal kan ansöka om rådgivning, vägledning eller särskilt stöd. Kammarkollegiet ville utveckla effektiva arbetsprocesser utan manuella handläggningsrutiner och valde att använda robotar för att automatisera delar av sina processer.

Lösning

Lösningen för den E-tjänst som handhar det grundläggande omställnings- och kompetensstöd byggdes som en RPA (Robotic Process Automation) med hjälp av mjukvara från UiPath. Så fort en användare har fyllt i en ansökan i Kammarkollegiets E-tjänst, hämtar roboten information från flera externa myndigheter. Roboten gör sedan en uträkning i linje med specifierad logik från Kammarkollegiet, för att slutligen levererar en uträkning i E-tjänsten till användaren. 

Resultat

Att E-tjänsten är helt automatiserad innebär att processen sköter sig själv och håller hög kvalitetsstandard. Inom några sekunder får användarna svar från tjänsten, när som helst under årets dygn. E-tjänsten ger en skalbar lösning utfrån användarantal och bidrar till både personell och ekonomisk resurseffektivitet.

KONTAKTPERSON
  • Filippo Cappellaro
    Filippo Cappellaro
    Ansvarig Intelligent Automation
    072-719 60 66
Om Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är en statlig myndighet som lyder under Finansdepartementet, och fungerar som kapitalförvaltare, upphandlare, försäkringsbolag och juridisk byrå för statsförvaltningen. Även allmänna arvsfonden finns hos dem.​

Intelligent Automation
Robotic Process Automation