bi_intelligence
REFERENSER
BUSINESS INTELLIGENCE

Smart BI-lösning på Folktandvården Gävleborg

Sogeti har infört en ny BI-lösning som kombinerar data från Folktandvården Gävleborgs tre huvudområden, vilket ger förbättrade möjligheter att följa upp verksamheten.

Bakgrund:

Folktandvården Gävleborg kontaktade Sogeti för att de hade ett behov av att dels bygga bort ett personberoende, dels byta teknisk plattform för sin beslutsstödslösning. De önskade få en modern BI-lösning för att ytterligare förbättra sina möjligheter att följa upp verksamheten. Den nya BI-lösningen används av klinikchefer, funktionschefer, receptionister och ledning på huvudkontoret.

Lösning:

Sogeti har utvecklat en modern BI-lösning baserad på Microsoft BI-stacken. Den omfattar tre huvudområden för Folktandvården:

 • Tandvård; med uppföljning från bland annat journalsystem T4
 • Ekonomi; med uppföljning från ekonomisystem Agresso
 • Personal; med uppföljning från personalsystemet Personec

Lösningen är ett datalager med möjlighet att följa olika rapporter. Finessen i lösningen är att det nu går att kombinera data från de tre huvudområdena med möjlighet att följa upp mer av verksamheten. Till exempel kan man följa tandvårdsintäkter från journalsystemet mot budget från ekonomisystemet som är satt på vissa konton över tid. Ledningen kan följa upp nyckeltal och KPI:er för hela folktandvården samt för respektive område, t.ex. Ekonomi och/eller Personal, exempelvis sjukfrånvaro och personalomsättning. Dessutom kan klinikchefer följa upp sin verksamhet på kliniknivå och se nyckeltalen för sin klinik. Projektet har vilat på principen om agil systemutveckling, med kanban för projektplanering, TFS för sprintar och med en aktiv produktägare som prioriterat arbetet.

Resultat:

Power BI har gett Folktandvården Gävleborg följande:

 • Enkelt för användarna att sätta sig in i lösningen
 • Snabbt få en överblick över sin verksamhet
 • Det är visuellt tilltalande, lätt att förstå och intuitivt
 • En pålitlig lösning

Teknik:

 • SQL Server 2017
 • SQL Integration Services SSIS
 • SQL Analysis Services SSAS
 • Power BI

KONTAKTPERSON
 • Ulrika Holmgren
  Ulrika Holmgren
  Ortschef, Gävle
  072-716 40 51

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

FAKTARUTA

Folktandvården Gävleborg har arbetat med förebyggande tandvård i över 80 år och är ett av de fjärde största tandvårdsföretagen i Sverige. Idag finns deras kliniker på 15 orter i länet och är därför tillgängliga för alla. De som besöker Region Gävleborg är i alla åldrar. Under ett år handlar det om ca 90 000 vuxna och 46 500 barn. Folktandvården Gävleborg AB är ett bolag inom Region Gävleborg. De har ca 450 anställda och verksamheten består av allmäntandvård, specialisttandvård och medicinsk tandvård.