Umeå Energi
REFERENSER
DATA & AI

Nu kan informationen på Umeå Energi analyseras

Det var när Umeå Energi hade tröttnat på sin gamla opålitliga informationslösning som Sogeti föreslog en Proof of Concept (POC) för Business Intelligence. Umeå Energi kunde därmed utvärdera en BI-lösning baserad på Microsoft-produkter, utan att genast behöva investera i en fullskalig lösning.

Bakgrund

Umeå Energi behövde på ett enkelt sätt kunna ta fram korrekt information ur bakomliggande system. Vart och ett av dessa system har sitt eget rapportverktyg. För att underlätta rapportering och analys har vissa av dem kopplats samman med ett beslutsstödssystem. Ändå går det inte ta ut önskade rapporter ur de enskilda systemen. Detta resulterade i att informationen inte var pålitlig. Eftersom varje system har sitt eget rapportverktyg, gick det inte heller att få en samlad bild över hur informationen hänger samman.

Konsekvensen har blivit att Umeå Energi inte kan kontrollera, följa upp och styra i enlighet med sina i övrigt höga ambitionsnivåer och kvalitetsmål.

Umeå Energi vill också visa information från de bakomliggande systemen på ett enklare och tydligare sätt, för de medarbetare som dagligen behöver den. Medarbetarna ska kunna ta del av avdelningens eller affärsområdets resultat utan att ta ut svårtydda rapporter.

Som en första åtgärd föreslog Sogeti en Proof of Concept (POC) för Business Intelligence som skulle visa möjligheterna att med Microsoft-teknik knyta ihop data från flera olika system och göra det möjligt för alla anställda att analysera datat via Umeå Energis intranät.

Lösning

Avsikten med den lösning Sogeti levererade var att ge Umeå Energi möjlighet att utvärdera en Business Intelligence-lösning baserad på Microsoft-produkter, utan att genast behöva investera i en fullskalig lösning.

För att åtgärda Umeå Energis problem byggdes ett datalager som läser information från alla relevanta bakomliggande system. Datat strukturerades om och fälten från olika system kopplades samman och fick mer lättförståeliga namn. Ovanpå detta datalager byggdes sedan ett antal kuber, som gör att Umeå Energi själva enkelt kan skapa rapporter och utföra analyser.

Innan projektstart gjordes först en avgränsning av vilka affärsuppgifter – vilka siffror och vilken typ av statistik – som lösningen skulle leverera. Sogeti byggde sedan en grundläggande version av ett datalager i SQL Server. I detta datalager sparades sedan det data som krävdes för att presentera de överenskomna uppgifterna. Data lästes från affärssystemet CAB till datalagret med hjälp av Integration Services.

Därefter utvecklades en OLAP-kub i Analysis Services. Den strukturerar och aggregerar datat, så att datat ur kuben kan läsas och visas upp som Excel-filer, rapporter, grafer och mätare på en SharePoint-baserad webbplats. Även detta gjordes inom ramen för POC:en, för att tjäna som inspirerande exempel på hur själva presentationen skulle kunna se ut.

Resultat

Lösningen uppfyllde Umeå Energis önskemål om bättre möjligheter till framtagande och uppföljning av nyckeltal och visar olika former av försäljningsstatistik. Med denna lösning har flera anställda än tidigare via Umeå Energis intranät åtkomst till den resurs av data som finns i bakomliggande system och har möjlighet att själva göra analyser av begrepp såsom kund, fakturering och försäljning.

Exempel på möjliga analyser som kan göras med hjälp av den levererade lösningen: Analyser av försäljningsvolymer, antal kunder inom ett geografiskt område, matchningar mellan marknadsföringskampanjer och nya kunder under en viss period, trender i försäljningen samt fakturerade volymer per produkt, leverantör eller per område.

Kontakt
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Umeå Energi

Umeå Energi levererar el, värme och bredband till sina kunder. Verksamheten strävar efter att bli helt klimatneutrala år 2018. Läs mer här!

Relaterade artiklar