Sandvik Machining Solutions
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Podcasts som intern kommunikationskanal

Sandvik Machining Solutions och Sandvik Coromant har tillsammans med Sogeti skapat en podcast-plattform baserad på SharePoint Online för att kommunicera med sina medarbetare.

Bakgrund

Sandvik Machining Solutions VD ville börja spela in en podcast för att nå ut till medarbetarna på ett lättsamt och otvunget sätt. Inspelningarna av första avsnitten var redan planerade, och kunden ville ha ut något inom några månader. Ämnena i podcasten skulle vara av konfidentiell karaktär, vilket innebär att lösningen endast får vara tillgänglig för Sandviks anställda. Från beställarens sida ville man vara öppna med att låta resten av Sandvik både lyssna på podcasten och nyttja lösningen.

Lösning

Vi fick fria tyglar från början, och kraven kunde benas ut under en workshop. För att kunna möta den tajta tidplanen valdes SharePoint Online för hantering av innehållet (admin-gränssnittet fås på köpet), och ett Azure-API för att leverera innehållet till appen. En iOS-app för lyssning togs fram. API:et kan konfigureras för flera tillhandahållare av podcasts, och appen visar det innehåll som användaren har rätt att se, baserat på organisationstillhörighet. Lösningen lanserades för Sandvik Machining Solutions och Sandvik Coromant på mindre än två månader.

Resultat

En säker och flexibel lösning i en kanal där användarna känner igen sig, som finns tillgänglig för alla anställda med en “Sandvik-iPhone”, samt på intranätet för övriga. Kan konfigureras för nya tillhandahållare (andra affärs-/produktområden) m.h.a. konfiguration på några timmar, och appen anpassar UI-temat efter vilken tillhörighet användaren har. Lösningen har skapat stort intresse från andra affärs-/produktområden att skapa och distribuera podcasts.

KONTAKT
  • Fredrik Åström
    Fredrik Åström
    Projektledare, Gävle
    073-842 79 01

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Sandvik Machining Solutions

Sandvik Machining Solutions är ett affärsområde inom Sandvik AB. Man tillverkar verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning genom sina produktområden, bl.a. Sandvik Coromant.