refpolarbrod
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Så blev Polarbröd en digital arbetsplats

Med vår Smart Workspace-lösning som bas kunde Polarbröd på kort tid skapa en digital arbetsplats med levande och stark internkommunikation.

Bakgrund:

Polarbröds intranät togs fram 2011 med Episerver som plattform. Det hade fungerat som en plattform för nyheter, länkar och företagsövergripande information, men på senare år hade intranätet blivit allt mindre använt.

Det fanns ett stort behov av att kommunicera med koncernens medarbetare via ett mer livligt och funktionellt intranät. Ambitionen var att stegvis skapa ett intranät som stöttar samverkan, delaktighet och engagemang. Intranätet skulle också effektivisera arbetet i organisationen och möjliggöra en levande och stark internkommunikation genom ny funktionalitet.

Lösning:

Sogeti fick i uppdrag att genomföra en förstudie och valde att använda ett arbetssätt baserat på UX, strategi och som var hypotesdrivet där idéer och design löpande testades och verifierades mot målgruppen genom intervjuer och workshops.

Förstudien visade att förankrings-processen och förändringsledning var av lika stort värde som utveckling av ett nytt intranät om man skulle uppnå de effekter man ville.

För införandet tillhandahöll Sogeti både experter inom UX, men också förändringsledning parallellt med att lösningen Sogeti Smart Workspace implementerades.

Resultat:

Resultatet av projektet är ett mobilanpassat intranät som alla anställda i Polarbrödskoncernen kommer åt via sin mobil eller från sin PC. Det innebär att alla medarbetare får samma information samtidigt. Dessutom kan de få push-notiser när något nytt har hänt.

Nu har alla även möjlighet att ta del av information via TV-skärmar och de digitala anslagstavlorna, vilket gör alla delaktiga. Polarbröd har nu en plattform för att tillhandahålla en digital arbetsplats till alla anställda. Polarbröd berättar mer i videon här under: 

 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Polarbröd berättar om sin digitala arbetsplats 

 

KONTAKT
  • Patrik Bernhardsson
    Patrik Bernhardsson
    Kundansvarig Umeå
    070-399 94 03

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

FAKTARUTA

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Polarbrödskoncernen vill skapa möjligheter att leva gott och sunt nu och i generationer och driver därför på omställningen till hållbar utveckling. I koncernen, som består av cirka 350 medarbetare, finns förutom brödverksamheten även fastighetsbolag och egna vindkraftsverk som producerar förnybar el för koncernens behov.

Smart Workspace Kickstart Demo