Berggrus
REFERENSER
DIGITAL MANUFACTURING

RCS - Systemet som har förenat oss med Atlas Copco i 20 år

Tjugo år har gått sedan Sogeti började hjälpa Atlas Copco med utvecklingen av RCS, ett system som optimerar borrprocessen vid bergsborrning. I dag är vi en av de största leverantörerna inom HTC på Atlas Copco i Örebro.

Bakgrund

Atlas Copco tillverkar bland annat borriggar. De allra flesta bergborriggar som säljs idag är utrustade med Rig Control System (RCS) för optimering av borrprocessen. Systemet känner av bergförhållandena och justerar matningskraften efter berget, allt för att få en jämn och följsam borrning och mindre slitage på rigg och borrsträng. Sogeti har hjälpt Atlas Copco med utvecklingen av RCS sedan år 1995.

Lösning

RCS används som primärt användargränssnitt mellan riggen och operatören och har till uppgift att assistera, övervaka och styra riggen, samt möjliggöra lokal styrning eller fjärrstyrning. Systemet loggar även status, händelser och felinformation för framtida analys. RCS är ett realtidsstyrsystem som är modulärt och distribuerbart.

Resultat

Relationen mellan Sogeti och Atlas Copco började i liten skala år 1995 och har under åren vuxit stadigt till mellan 10 och 15 heltidskonsulter inom området HTC (High Tech Consulting). Sogeti har genom året fått ett stort förtroende och är en av de största leverantörerna inom HTC på Atlas Copco i Örebro.

Sogeti bidrar med att utveckla produkter och tjänster till Atlas Copcos mjukvaruteam, oftast är Sogeti en del av teamen och ibland får Sogeti uppdraget att själva driva och genomföra projekt.

Teknik

 • Programmering sker i C++, Perl oc Python. Utvecklingsverktyg som används är Microsoft Visual Studio 2005/2008.
 • Versionshantering sker i Microsoft Visual SourceSafe, Vault och Mercurial
 • Utvecklingsmetoder är Scrum och Kanban

 

Kontakt
 • Patrik Ström
  Patrik Ström
  Kundansvarig säljare, Sogeti Örebro
  070-202 44 56

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Atlas Copco

Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.
 


Digital Engineering & Manufacturing