Region Halland
REFERENSER
E-COMMERCE

"E-handel är lösningen framåt"

Samarbete med Region Halland kring e-handel.

Bakgrund:

Region Halland hade behovet att definiera vad e-handel är för dem och vad den ska hantera. Därtill får presenterat vilken IT-lösning eller kombination, vilka resurser, vilken finansiering samt förvaltning/support som behövs för att nå de ekonomiska- och verksamhetsmässiga målen. där även verksamhets policys och riktlinjer har tillgodosetts. 

Lösning:

Största delen av alla inköp ska genomföras av certifierade medarbetare från en och samma plats med attest vid beställning till 80% av ramavtalen hos godkända leverantörer där avtal och korrekta uppgifter finns samlade för enkel, användarvänlig och säker beställning. Från beställning till betalning. Upphandling och Ekonomi ska på ett smidigt sätt uppdatera, följa upp och säkerställa informationen. Leverantörerna ska enkelt kunna bidra med korrekt och inspirerande produktinformation. Det ska vara enkelt att göra rätt.

Resultat:

Förstudien kom fram till: Valet på IT-lösning föll på det redan i verksamheten använda Unit4 Business World/Agresso. Förslag på ett e-handelsteam togs fram och ska etableras hos upphandling. Detta team ska arbeta vidare med leverantörsanslutning, support till verksamheten samt inköpskunskap inom vissa områden.

KONTAKTPERSON
  • Erika Hedblom
    Erika Hedblom
    Senior Project Manager
    070-296 86 48
FAKTARURA

Region Halland är en utvecklings-organisation vars uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö och infrastruktur.

Ca 7000 anställda.