Sapa Heat Transfer
REFERENSER
MICROSOFT

Gränges nya plattform ger full kontroll

Genom en ny plattform för produktionsnära IT får Sapa fördelarna med att kunna införa ett enhetligt systemstöd i hela verksamheten. Resultatet är full kontroll på både förbrukat och producerat material.

Bakgrund

Det produktionskritiska och egenutvecklade IT-systemet Apollo har, tillsammans med överliggande affärssystem, använts inom gjuteriet hos Sapa sedan 1997. Sedan införandet har mindre uppgraderingar och kompletteringar gjorts, men med tiden har nya krav på systemet vuxit fram. Tillgången på utvecklarkompetens var ytterst begränsad, vilket gjorde att Sapa 2009 beslutade sig för att ersätta Apollo. Genom en ny plattform för produktionsnära IT får Sapa fördelarna med att kunna införa ett enhetligt systemstöd i hela verksamheten.

Lösning

Sogetis lösning var ett nytt MIS/MES-system (Manufacturing Information/Execution System) som skapar bättre styrning och säkrare stöd i verksamheten. MES-systemet är integrerat med Sapas kringliggande system, bland annat affärssystem, SCADA-system för ugnar och såganläggningar, materialanalyssystem och vågar.

Det nya operatörsgränssnittet, som har ersatt det tidigare systemet Apollo, har tillfört ny funktionalitet för att erbjuda ett effektivt stöd i hela gjuteriverksamheten. Målen med det nya operatörsgränssnittet har bland annat varit att uppnå en effektiv användning av råvaror och skrot, underlätta korrekt rapportering av förbrukat material samt erhålla full integration med övriga applikationer. Genom systemets noggranna uppföljning av varje steg i processen ges full spårbarhet från smälta till göt.

Projektet genomfördes under cirka ett års tid och systemet är sedan 2012 i full drift.

Resultat

Genom integration med omgivande system har operatörerna nu full tillgång till planerade tillverkningsbeställningar och tillgängligt material. Processens alla steg stöds och avrapporteras i systemet, vilket ger operatörerna nödvändigt stöd och samtidigt nödvändig styrning för att säkerställa förväntad kvalitet. Operatörerna ser till exempel i realtid hur valt råmaterial påverkar både teoretisk materialanalys och chargens kostnad vid invägning. Resultatet är full kontroll på både förbrukat och producerat material.

Systemet är byggt med bland annat följande tekniker:

 • NET 4.0 (C#) 
 • Oracle 11 
 • Windows Services 
 • MSMQ 
 • WCF 
 • SSRS

För rapporthantering används Sogetis Output Management-lösning DIAMOND, byggd på Microsofts plattform: SQL Server, Reporting Services och SharePoint.

Kontaktperson
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Gränges AB

Gränges AB är ett av världens ledande företag inom tillverkning av aluminiumband till olika typer av värmeväxlare inom industrin. Deras tidigare namn var Sapa Heat Transfer. Läs mer!