Sjöfartsverket
REFERENSER
MICROSOFT

Följ vindar och vatten med Sjöfartsverkets app

Två ärenden stod på Sjöfartsverkets lista när de kontaktade Sogeti. Dels ville de göra det möjligt för allmänheten att via webben kunna följa vind, vattenstånd och strömmar i realtid, dels utvärdera om Silverlight var något att satsa på för dem. Resultatet? En webbapplikation och en slutsats.

Bakgrund

Sjöfartsverket har ett antal mätstationer i Sverige som mäter vind, vattenstånd och strömmar. Dessa vill man att allmänheten ska kunna se via webben och få dess mätdata snyggt presenterat i realtid. Sjöfartsverket ville även utvärdera om Silverlight är något att satsa på i den egna IT avdelningen. Mätvärdena lagras centralt och exponeras i en WebService för åtkomst till ett antal applikationer (bland annat SMHI).

Lösning

Sogeti utvecklade en Silverlight Web applikation som hämtar data från en WebService och presenterar mätstationer på en karta (Bing Maps) med zoom. Varje mätstation visar dess mättyper, vind, vatten och strömmätning. Mätresultatet presenteras i en graf som uppdateras varje minut.

Resultat

Resultatet blev en webbapplikation som presenterar mätdata på ett överskådligt och tilltalande sätt. En del av uppdraget var även att utvärdera Silverlight som teknik. Slutsatsen var att Silverlight har stora möjligheter att sätta effekter, teman, animering, video etcetera på ett enklare sätt (i xaml) än till exempel Flash från Adobe. Silverlight kan skapas som vilken traditionell applikation som helst med hjälp av .Net.

Teknik:

 • Lösningen är byggd på Microsoft .Net 3.5
 • C#
 • Microsoft Silverlight 3
 • Bing Maps 
 • Virtual Earth Silverlight Map Control

Referens: Sjöfartsverket

KONTAKTPERSON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Sjöfartsverket

Sjöfartsverket tillhandahåller och utvecklar säkra, miljövänliga och effektiva sjövägar med service dygnet runt. Dessutom erbjuder de tjänster som gör skillnad även för näringslivet, privatpersoner och samhället i stort.
Mer om Sjöfartsverket