Svenska Lantbruksuniversitetet - Markinventering
REFERENSER
MICROSOFT

Så förbättrade vi markinventeringen på SLU

När markinventeringen på Sveriges Lantbruksuniversitet behövde ett nytt system för fältinventeringar kontaktades Sogeti. Resultatet blev ett nytt system som ger fältanvändarna bättre återkoppling och stöd, bland annat genom anpassad grafik.

Bakgrund

Markinventeringen behövde ett nytt system för fältinventeringar. Ett tidigare system utgjorde utgångspunkten och med hjälp av ny teknik så skulle ett nytt, mer framtidssäkert, och effektivt system utvecklas.

Lösning

Lösningen består av en handdatorapplikation med tillhörande stödapplikationer för att sända registrerad data till en central databas. Grunddata från tidigare inventeringar återmatas till systemet inför olika inventeringsmoment. Systemet är byggt i en skiktad arkitektur, med testbara och återanvändbara delar.

Resultat

Systemet ger fältanvändare bättre återkoppling och stöd än det tidigare systemet, bland annat genom anpassad grafik. Grunddata kontrolleras innan det förs in i systemet för att förhindra fel. Med .Net och C# ska lösningen till stor del kunna återanvändas i framtida system.

Teknik:

 • SQL Server MSDE
 • SQL Server Compact Edition 2.0
 • Visual Studio 2003
 • .Net Framework 2.0
 • .Net Compact Framework 1.0
 • C#
 • Windows CE 4.2
 • NUnit

KONTAKTPERSON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om SLU

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. 
Läs mer om SLU!