Umeå Energi
REFERENSER
MICROSOFT

Umeå Energis nya webb: En energikick för alla

En webbplats av toppkvalitet stod på Umeå Energis kravlista när de kontaktade Sogeti. Resultat blev både proffsigt och enklare att arbeta med, inte minst då Sogeti även bistod med kompetens kring tillgänglighet och utbildning av redaktörer.

Bakgrund

Umeå Energi hade höga ambitioner med sin nya webbplats. De ville ha en säljande och varumärkesbyggande webbplats som skulle kunna mäta sig med de allra bästa i Sverige bland energi- och kommunikationsbolag. Samtidigt ville Umeå Energi få ett bättre och flexiblare redaktörsgränssnitt för att kunna göra större förändringar snabbare utan programmering.

Lösning

Sogeti har med hjälp av Umeå Energis resultat från kundundersökningar och fokusgrupper utvecklat en nya webbplats från grunden. Det övergripande målet har varit att förbättra struktur, att skapa en lugn och tidsriktig design samt att öka användbarhet och tillgänglighet. Fokus har varit att leverera det kunderna efterfrågar och kundupplevelse snarare än en flashig webbplats. Användbarhet och lättillgänglighet har varit viktiga aspekter.

Sogeti har hjälpt Umeå Energi med utveckling av webbplatsen samt gjort anpassningar i det administrativa gränssnittet för att ytterligare underlätta det redaktionella arbetet. Redaktörsgränssnittet fick en kraftig ansiktslyftning i den nya versionen. Numera kan större utseendeförändringar göras utan programmering via enkla val och dra och släpp-teknik, utan att riskera den grafiska profilen. På samma enkla sätt kan nyheter och annan information köas upp för publicering, utan att redaktören behöver veta var innehållet är sparat i den underliggande strukturen i webbpubliceringsverktyget. Detta har lett till att Umeå Energi kan spara tid vid varje enskilt ändringstillfälle.

Resultat

Tillsammans med Umeå Energi har Sogeti implementerat webbplatsen i publiceringssystemet Content Studio 5.2 och utvecklat de bakomliggande redaktörsgränssnittet. Sogeti har dessutom bistått med kompetens kring tillgänglighet samt utbildning av redaktörer. Reklambyrån Plakat har ansvarat för de kommunikativa delarna, såsom bildspråk och grafisk design.

Teknik:

  • Publiceringssystemet Content Studio 5.2.

Referens: Umeå Energi

Kontaktperson
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Umeå Energi

Umeå Energi levererar el, värme och bredband till sina kunder. Verksamheten strävar efter att bli helt klimatneutrala år 2018. Läs mer här!