Linköpings universitet, Lisam
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Virtuellt campus på Linköpings universitet

Att skapa enkla kommunikationsverktyg för lärare och studenter är inte så enkelt som det låter. Det stod klart för Linköpings universitet när deras gamla plattform började användes som ett lager. Med den nya lösningen gör de skäl för sitt rykte som nytänkare.

Bakgrund

Att tänka nytt och ge kunskaper som verkligen efterfrågas har varit Linköpings universitets ledstjärna ända sedan starten i slutet på 60-talet. Med denna innovationsanda började tankar om ett virtuellt campus i Linköping växa fram under 2011. Många lärare hade upplevt det svårt att använda den fulla funktionaliteten i den existerande IT-miljön. Universitetet såg att det var väldigt få av lärarna som använde plattformen som ett pedagogiskt verktyg, istället användes den nästan bara för att dela dokument. Universitetet förstod då att både lärare och studenter behövde enklare verktyg för att kommunicera och samarbeta, för att på så sätt öka graden av interaktion. Grundidén var att universitetet ska kunna erbjuda en lösning för samarbete och lärande som är så flexibel som möjligt. Denna lösning skulle innehålla både e-post, kalender och annan information samlad på ett och samma ställe.

Lösning

Universitetet i Linköping satsar på att bygga upp ett virtuellt campus med hjälp av Microsoft Office 365 och Windows Azure med syftet är att erbjuda en samlad och flexibel yta för kommunikationen mellan lärare och studenter. Varje kurstillfälle har en webbplats i SharePoint Online och alla studenter når sin e-post, sitt sociala nyhetsflöde och sina kurswebbplatser via ”Min sida” i SharePoint Online. Till dessa kurswebbplatser finns även ett antal stödfunktioner i Azure. Dessa stödfunktioner är webbapplikationer med SharePoint-utseende tillverkade med .NET, AngularJS och Bootstrap. Single sign-on är implementerat mellan Office 365 och stödfunktionerna i Azure med hjälp av AD FS. AD:t i Office 365 och Azure hålls uppdaterat från AD:t on-prem med hjälp av DirSync.

Resultat

Numera har Linköpings universitet en långsiktig lösning som möjliggör en mer effektiv användning och som underlättar för universitetets lärare att ge stöd till studenterna. Det nya verktyget kommer förenkla vardagen för studenterna som har allt samlat på ett och samma ställe och lätt kan kommunicera med sina kursansvariga. Den nya lösningen går hand i hand med universitetets nytänkande och strävan att kunna erbjuda det som efterfrågas.

Teknik:

 • Microsoft Office 365
 • Windows Azure
 • SharePoint Online
 • .Net
 • AngularJS
 • Bootstrap

Referens: Linköpings universitet, Lisam

KONTAKTPERSON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) hör till de lärosäten i Sverige som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession, som läkare, lärare, civilekonom och civilingenjör.