Sjöfartsverket
REFERENSER
APPAR

Sjöfartsverkets nya app får arbetet att flyta

Nu kan Sjöfartsverkets 215 lotsar sköta många av sina vardagliga arbetsrutiner via mobilen. Det handlar om alltifrån arbetsscheman till beräkningar av kostnader. Appen används av samtliga lotsar som lotsar fartyg i svenska farvatten.

Bakgrund

Sjöfartsverket tillhandahåller lotsning och biträde av lots till fartyg inom svenskt sjöterritorium och har cirka 215 lotsar anställda. I genomsnitt utförs cirka 40 000 lotsningar per år. En lotsbeställning görs elektroniskt via Sjöfartsverkets e-tjänster. Sjöfartsverket ville tillhandahålla en möjlighet för lotsar att ta del av nya uppdrag, arbetsrapportera med mera via mobiltelefon.

Lösning

Sogetis utvecklare har tillsammans med Sjöfartsverkets personal utvecklat en app för Windows Phone 8 som fungerar som länken mellan lots och lotsplanerare på lotsstationer runt Sveriges kust. Appen används av alla lotsar som lotsar fartyg i svenska farvatten.

När ett fartyg lägger en lotsbeställning via Sjöfartsverkets e-tjänst och en lotsplanerare tilldelar arbetet, skickas ett uppdrag ut till lotsens telefon. Lotsen kan då acceptera eller neka uppdraget. Varje delsträcka i ett uppdrag kan sedan startas och stoppas och därefter signeras det av kapten med en underskrift i appen.

Resultat

I appen finns lotsens planerade arbetsschema. Appen medför att alla arbetstider och kostnader kan beräknas på ett enkelt sätt. Kaptenens signatur blir ett kvitto som finns till hands om en tvist skulle uppstå.

Teknik:
Appen är utvecklad för Windows Phone 8. Alla lotsar kommer att använda sig av Nokia Lumia 820 och appen distribueras via Windows Intune. Appen fungerar även offline vilket är väldigt viktigt då det inte alltid finns täckning ute till sjöss.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Sjöfartsverket

Sjöfartsverket tillhandahåller och utvecklar säkra, miljövänliga och effektiva sjövägar med service dygnet runt. Dessutom erbjuder de tjänster som gör skillnad även för näringslivet, privatpersoner och samhället i stort.
Mer om Sjöfartsverket