SSAB Oxelösund
REFERENSER
DIGITAL

Handdatorn förenklade ronderingen på SSAB

Att sätta in ett papper i en pärm efter varje ronderingsrunda är något som tillhör det förgångna. Det insåg SSAB Oxelösund och lät Sogeti utveckla en mobil lösning med vilken personalen snabbt kan dokumentera information och föra statistik över rådande trender.

Bakgrund

På SSAB i Oxelösund går dagligen personal ronderingsrundor, dels för att inspektera att till exempel temperaturer, tryck och många andra parametrar är inom normerna och helt enkelt för att säkerställa att allt ser bra ut. Under dessa ronderingar har pappersblanketter fyllts i för att sen sättas in i pärmar.

Informationen i dessa pärmar är det mycket sällan någon som följer upp men när/om någon ska göra det är det tidskrävande att hitta rätt information och dessutom är det svårt att överblicka trender och analysera informationen. SSAB ville hitta en lösning och införa ett smidigare arbetssätt som gör att man på ett enkelt sätt kan komma åt och analysera trender och se statistik över den information som inhämtats under ronderingarna.

Lösning

Lösningen är en handdatorlösning med Windows Mobile 5 som operativsystem. För lösningen har en industriell handdator utrustad med streckkodsläsare använts. De ronderingslistor som tidigare fyllts i som pappersark är nu implementerade i en databas (SQL Server). Dessa ronderingslistor kan modifieras och få genomslag i handdator applikationen vilket gör lösningen enkel att underhålla.

Synkronisering av handdatorn görs via active sync. Denna lösning valdes för att täckning för wlan och gprs på området många gånger saknas. Vid synkronisering uppdateras aktuella ronderingslistor i handdatorn och information rörande eventuellt tidigare gjorda ronderingar sparas i databas på servern.

På serversidan är rapporter tillgängliga via inloggning från SSAB Oxelösunds intranät (SharePoint Server). Från dessa rapporter kan man se statistik och analysera information från gjorda ronderingsrundor. Rapporterna är implementerade med hjälp av Reporting Services.

Resultat

Med hjälp av den mobila lösningen för rondering kan man nu enkelt följa upp den information som inhämtats under ronderingar. Informationen är numera lätttillgänglig och det är enkelt att ta fram statistik på till exempel vilka maskiner som haft högst tillgänglighet eller identifiera trender på successivt ökad temperatur eller tryck. Som ett resultat av denna lösning har intresse väckts för att implementera liknande lösning på ytterligare avdelningar på SSAB i Oxelösund.

Teknik:
Industriell handdator med streckkodsläsare och med Windows Mobile 5 som operativsystem. Mjukvaran i handdatorn är utvecklad i Microsoft .Net Compact Framework. Replikering handdator/SQL Server 2005 är gjord med hjälp av Merge Replication. På serversidan har rapporter utvecklats med hjälp av Reporting Services.

todo todo
KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om SSAB

SSAB är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktions­lösningar inom byggsektorn.