Fenix - Föräkringskassan IT
REFERENSER
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Från Bull till Unix genom lyckad migrering på FK

När Försäkringskassan beslöt sig för att flytta över alla IT-produkter på Bull till Unix genomfördes projektet ”Fenix”. En migrering som flera av Sogetis specialister medverkade i med mycket goda resultat.

Referens: Fenix - Test i Cobol-migreringsprojekt

Bakgrund

Under en längre tid har Sogeti medverkat i Försäkringskassans migreringsprojekt ”Fenix”. Sogeti har bland annat specialister inom projektledning, testledning, configuration manager och funktionella- och tekniska testare med i projektet.

Fenix Cobol-migeringsprojekt: IT-miljön hos Försäkringskassan har sedan början av 1970-talet varit baserad på en Bull stordator plattform med program skrivna i Cobol. Det finns inte många Bull stordatorer kvar i drift i världen och antalet minskar konstant. På Försäkringskassan ligger ungefär 50 procent av alla IT-produkter som Försäkringskassan har i Bull. Försäkringskassan har beslutat att flytta över alla IT-produkter på Bull till Unix genom en 1:1 migrering. Detta innebär att koden konverteras till något som kan fungera på Unix med bibehållen funktionalitet. Projektet innebär mycket integration både internt mellan de IT-produkter som finns i projektet och externt – till omkringliggande system i andra miljöer på och utanför Försäkringskassan.

Lösning

Migreringen görs genom att en automatiserad konvertering används som gör om Bulls Cobol-kod till Unix-Cobol. Detta görs av ett företag som sedan tidigare har erfarenhet av att ha migrerat Cobol-kod till Unix. Vissa delar i Bull som inte har en direkt motsvarighet i Unix-Cobol-funktionalitet ersätts av nya funktioner/produkter/delar, så att motsvarande funktionalitet även finns på den nya plattformen.

Resultat

Migreringen på Försäkringskassan genomfördes med väldigt gott resultat. Väldigt många har jobbat i mer än två år med att få alla IT-produkter att göra det de ska göra på den nya plattformen. Testerna har verifierat att innehåll i databaser är rätt, att kopplingar mellan system fungerar oförändrat till att hela produktionsdygn ger det resultat man förväntar sig.

 

Teknik:
Den teststrategi som använts kommer från det företag som sedan tidigare har erfarenhet av att ha migrerat Cobol-kod till Unix.

Tekniken som använts har gått ut på att med hjälp av experter på IT-produkterna som ska konverteras, verifiera i flera steg att kodkonverteringen över till Unix har gått bra och att funktionaliteten och resultatet är och blir detsamma. Fokus här har legat på att täcka alla kodregler som finns i koden och att bland annat uppdateringar i databaser ser rätt ut. Mycket i denna fas har kunnat automatiseras för att på effektivaste sätt kunna återanvändas åter igen i testerna.

Till detta finns även en annan testfas som har verifierat den nya plattformens infrastruktur och integration med omkringliggande system som IT-produkterna på Bull måste kunna interagera med. Även de delar som helt har fått nya produkter för att motsvarande funktionalitet ska uppnås på nya plattformen har systemtestats och integrationstestats under projektet. Även prestanda- och lasttester har genomförts i både mindre och större skala för att se till att den nya plattformen klarar av den last som förväntas.

Till detta har sedan även produktionskörningar genomförts där stora produktionsvolymer testats parallellt i en produktionslik miljö och så likt ett riktigt produktionsmönster som möjligt. De som sedan ska ha hand om systemen i drift har samtidigt fått ”öva” på att jobba på och med nya plattformen Unix. Inom ramen för produktionskörningarna har också hela fulla produktionsdygn testats avseende batch.

Kontaktperson
  • Olof Johansson
    Olof Johansson
    Nationell driver QA & Testing
    076-104 58 13

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.