Domstolsverket
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Domstolsverkets dom av nya sajten: Väl godkänd

Mer plats för myndighetsspecifik information, enklare underhåll och bättre service till allmänheten. Domstolsverkets nya gemensamma webbplats för hela domstolsväsendet är signerad Sogeti, som tidigare även har utvecklat myndighetens intranät.

Bakgrund

Inom Domstolsverket saknade vissa myndigheter webbplatser helt. Somliga hade äldre och mer svårunderhållna webbplatser, medan andra hade mycket levande och välunderhållna webbar. För att underlätta informationsspridning, minska skickandet av e-post och för att kunna sprida enhetlig och ständigt uppdaterad information externt ville man skapa en gemensam och professionell extern webbplats för hela domstolsväsendet. Sogeti, som tidigare utvecklat myndighetens intranät, fick uppdraget att utveckla lösningen baserad på EPiServer. 

Lösning

På webbplatsen finns utrymme för varje enskild myndighet att skapa sin egen delwebb som för användaren uppfattas som en helt fristående webbplats. Myndigheter med egna vapen kan placera dessa i sidhuvudet medan myndigheter utan vapen automatiskt får domstolsväsendets vapen.

Den grafiska profilen är uppbyggd så att alla myndigheter har samma formspråk och samma typ av myndighet (exempelvis alla tingsrätter) har samma färger. En användare ska enkelt kunna komma i kontakt med en annan tingsrätt än sin egen i vissa ärenden och användaren ska inte behöva fundera på om han har kommit rätt. Den nya lösningen stödjer användaren som nu helt kan koncentrera sig på sitt ärende. Ett resultat av samarbetet mellan Sogeti och Domstolsverket.

På startsidan och under vissa menyer är informationen placerad på samma sätt så att användaren snabbt hittar rätt. Genom att utnyttja möjligheterna i verktyget hanteras mycket av informationen bara på ett enda ställe, varifrån den hämtas och visas på varje myndighets egen sida.

Resultat

Med den nya webbplatsen har servicen till allmänheten ökat och uppdateringen av webbplatsen förenklats. Lösningen ger förutsättningar för varje enskild myndighet inom väsendet att själva skapa sin egen webbplats, som i många fall kan utnyttja redan färdig, gemensam information. Det gemensamma innehållet kan därmed produceras av Domstolsverket, istället för som tidigare, då varje myndighet producerade sitt eget material. Till följd av detta har de enskilda myndigheterna mer tid att publicera information som är myndighetsspecifik och allmänheten får därigenom mer och bättre service.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet.