power plant
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Gävle Energis nya webbar gav ny kraft

Gävle Energi ville skapa sig en tydligare digital profil och tog hjälp av Sogeti. Under ledord som effektivitet, affärsmässighet och kundnöjdhet byggde de tillsammans upp två webbplatser med sammankopplat intranät. Lösningar som bara förstärktes av det goda samarbetet.

Bakgrund: Med utgångspunkt att webbplatserna ska ha rollen som de strategiskt viktigaste verktygen för marknadsföring och profilering av Gävle Energi startades ett internt webbprojekt där webbplatserna för Gävle Energi och GavleNet samt intranätet, skulle göras om.

Lösning: I inledningsfasen genomfördes ett omfattande förstudiearbete där både medarbetare och kunder fick tycka till om de befintliga webbplatserna och vad som skulle kunna förbättras. Ledorden effektivitet, affärsmässighet och kundnöjdhet genomsyrade det fortsatta arbetet. Ambitionen var att skapa moderna webbplatser med hög tillgänglighet, enkel administration, tätare integration mot bakomliggande affärssystem och standardiserad teknik. Därefter påbörjade vi utvecklingen av två externa webbplatser och intranät. Vi valdes som leverantör tack vare en bra kombination av prisnivå, leveranskapacitet, väl sammansatt projektorganisation och goda referenser. Vi har utvecklat två nya webbplatser och ett intranät med den senaste tekniken inom .Net och i den senaste versionen av webbplattformen EPiServer. De externa webbplatserna är utvecklade med responsiv webbdesign som gör dem tillgängliga oavsett vilken enhet som används (dator, surfplatta, mobil).

Resultat: Gävle Energi har fått webbplatser som kopplar till interna system, såsom flyttanmälan och beställningsformulär. Webbplatserna är moderna, förenklar den interna administrationen och skapar kundnöjdhet.

Andreas Wikholm, projektledare och IT-arkitekt på Gävle Energi berättar:

– Tack vare en engagerad projektgrupp, både hos leverantören och på Gävle Energi, har hela utvecklingsarbetet upplevts som väldigt positivt och levt upp till vår förväntan och de krav vi hade ställt i kravspecifikationen. Vi har under hela arbetet strävat efter att ha en god relation och en god dialog, där jag tycker att dialogen konarant har varit öppen och konstruktiv. Jag upplever även arbetsformen med sprintar och workshop-möten som mycket positiv, där gemensamma workshops ofta har resulterat i både bättre och enklare lösningar än vad vi kanske först hade tänkt när vi gjorde kravspecifikationen, där Sogetis expertis inom området tydligt märks. Sammanfattningsvis, ett stort tack till Sogeti för ett väl genomfört projekt och utvecklingsarbete.

www.gavleenergi.se och www.gavlenet.se

Teknik:

 • EPiServer 7 med MVC
 • HTML5
 • Responsiv webbdesign

KONTAKT
 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  Head of Sustainability, Sverige
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Gävle Energi

Gävle Energi är Gävleregionens eget energibolag och ägs av Gävle kommun.