HSB Telegrafberget
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

HSB:s nya webb: Inte bara för köpsugna

På HSB:s nya, responsiva sajt kan besökarna snabbt hitta vad de söker via mobil, surfplatta eller desktop, oavsett om det är ett nytt boende de letar efter eller information om HSB:s tjänster.

Bakgrund

HSB hade tidigare en webbplats som var svår och dyr att underhålla samt att den inte mötte besökarnas och organisations krav på struktur, innehåll och design. Besökarna efterfrågade en tydligare och mer lättanvänd webbplats med tydligt fokus på funktioner för att hitta en bostad. Vidare var webbplatsen inte responsiv vilket skapade stora begränsningar för besökare från mobila enheter.

Lösning

Sogeti inledde våren 2014 ett samarbete med HSB i syfte att utveckla en ny webbplats, nya HSB.se. Inför Sogetis uppdrag hade HSB genomfört analys och förstudiearbete tillsammans med Cybercom och Effektverket samt designarbete med webbyrån Bazooka.

Som plattform för den nya webbplatsen valdes EPiServer 7.5 CMS. Valet av ett nytt CMS var centralt då HSB hade stora behov av att enklare och effektivare hantera och publicera ett personaliserat och relevant innehåll för sina besökare i rätt tid och i rätt sammanhang med HSB som tydlig avsändare.

Den nya webbplatsen låter besökaren ta del av innehållet baserat på geografisk placering, lokalt innehåll blandas med globalt i syfte att ge besökaren så relevant information som möjligt i den aktuella situationen. En central funktion på webbplatsen är "Sök boende" där man kan söka efter nybyggda bostäder att köpa eller efter hyresrätter. I samband med utvecklingen av den nya sajten tog man även fram funktioner för inloggat gränssnitt för utvalda målgrupper.

För HSB ger den nya lösningen kraftigt förbättrade möjligheter för de regionala HSB-föreningarna att kommunicera med sina målgrupper. Vidare ges alla enskilda bostadsrättsföreningar möjligheten att skapa egna hemsidor i den nya lösningen. I dagsläget är cirka 800 bostadsrättsföreningar anslutna. För bostadsrättsföreningar har man tagit fram ett användarvänligt redaktörsgränssnitt vilket gör att alla, oavsett förkunskaper, enkelt kan skapa och publicera innehåll.

Resultat

Med den nya webbplatsen och med EPiServer 7.5 CMS har HSB fått ett kraftfullt verktyg för digital kommunikation. Samma plattform används av både Riksförbundet, de regionala HSB föreningarna samt bostadsrättsföreningarna. HSB.se är det publika digitala gränssnittet som ska locka nya kunder och medlemmar till HSB. Det inloggade gränssnittet är tänkt att vara knytpunkten för all information för medlemmar, kunder och andra intressenter.

Teknik

Som plattform för den responsiva webbplatserna används EPiServer 7.5 CMS (MVC). För sök används EPiServer Find. Integrationer: Ad, MyNewsdesk, WebCruiter, Google Analytics, Google Maps, HSB blogg, Vitec, samt sociala medier.

Kontaktperson
  • Pontus Renmark
    Pontus Renmark
    Säljansvarig Sogeti Sverige AB
    +46 8 536 821 23
Om HSB

HSB är Sverige största bostadskooperation som ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst. Målet är att skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB logotyp