Gröna Lund
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Intranätet som får läsarna att ryckas med

Majoriteten av de anställda på Parks and Resorts använder inte dator i sitt dagliga arbete. Ändå har det nya intranätet cirka 1200 unika inloggningar per dag, vilket motsvarar cirka 50 procent av medarbetarna. Hur det blev så populärt är en fråga med många svar.

Bakgrund

Parks and Resorts har växt kontinuerligt genom förvärv under 2000-talet och har nu en personalstyrka på cirka 350 fast anställda och långt över 2 500 säsongsanställda. Parks and Resorts upplevelseparker är geografiskt utspridda inom Sverige men har mycket gemensamt, varpå det finns ett stort behov av koncern- och parksamarbete. Koncernen beslutade därför under 2011 att utveckla ett gemensamt intranät och valde Sogeti som teknisk leverantör för implementering av EPiServer CMS6 och den sociala plattformen Relate+.

Lösning

Parks and Resorts arbetar fokuserat och banbrytande med personalens attityder och värderingar, i syfte att alltid leverera ett tjänsteutbud i världsklass. Exempelvis kallas anställningsintervjuer för auditions och benämningen ”artister” används snarare än ordet ”anställda”. Detta märks tydligt i intranätslösningen där val av design, tilltal och möjlighet till delaktighet är viktiga komponenter.

Centralt i kravbilden var också möjligheten till personalisering och samarbete över parkgränserna. En skötare på Furuvik kan exempelvis enkelt skapa en grupp och diskutera djurhållningsfrågor med kollegor på Kolmården. Öppenhet och delaktighet präglar hela intranätslösningen genom att alla medarbetare kan skapa grupper och samarbetsrum samt fritt skriva kommentarer och tycka till på nyhetsflödet. Varje medarbetare har dessutom ett flöde på sin startsida där kollegornas kommentarer och aktivitet redovisas – för att på så sätt stimulera till mer användargenerat innehåll. Tekniskt är det plattformen Relate+ som används för att samla in och sortera detta flöde.

Parks and Resorts har också på ett utmärkt sätt använt EPiServers möjlighet att enkelt återanvända central information på tvären genom hela intranätet. En medarbetare får alltid direkt på startsidan relevanta nyheter från sin egen park och har möjlighet att själv välja till nyhetskategorier som är relevanta. Varje startsida har sin egen parkspecifika grafiska form vilket bidrar till att man som anställd i första hand ska känna att man är en del av ”sin” park och i andra hand koncernen. Policys, central anställningsinformation, IT-handböcker med mera skapas på en plats i strukturen och speglas sedan till menystrukturen för respektive park. På så sätt upplevs navigeringen alltid som logisk och enkel. Anställda på en specifik park behöver inte fundera på om eftersökt information finns i den koncerngemensamma strukturen eller på den anställdes naturliga hemvist; den egna parken. Andra uppskattade funktioner är kalendariet samt den realtidsinformation som redovisas, över till exempel antalet besökare.

Resultat

Parks and Resorts intranät blev direkt efter lansering koncernens och de enskilda parkernas primära kommuikationskanal och används framgångsrikt av både fast anställda och säsongsanställda. Interninformationsanvarig Camilla Cederquist menar att Backstage på bara sex månader fått enormt genomslag. Under en dag under säsong har intranätet ungefär 1200 unika inloggningar, vilket motsvarar ungefär 50 procent av medarbetarna. Och det i en verksamhet där majoriteten inte använder dator i sitt dagliga arbete. Därtill har cirka 50 grupper startats och gruppernas varierande karaktär visar stort engagemang både från säsongsanställda och tillsvidareanställda, såväl på ett lokalt som ett parköverskridande plan.

Teknik:

  • EPiServer CMS 6
  • Relate+

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Parks and Resorts

Med sina närmare 3 miljoner besökare per år är Parks and Resorts Nordens största upplevelse- och nöjesparkskoncern. Kolmården, Gröna Lund och Skara Sommarlund är några av parkerna som ryms under dess stora paraply. 
Mer om Parks and Resorts