konsert
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Webben som öppnar upp för möten IRL

Skälen till varför Umeå Folkets Hus är nöjda med sin nya webbplats är flera. Dels har den moderniserats både vad gäller funktion och design, dels harmoniserar den med föreningens nya grafiska profil, och dels är den till nytta även för restaurangdelen. Bara för att nämna några exempel.

Bakgrund

Umeå Folkets Hus-förening ville ha en säljande och varumärkesbyggande webbplats och sökte efter ett modernt system där man enkelt skulle kunna organisera och administrera sitt webbinnehåll på ett flexibelt och utbyggbart sätt. Man ville samtidigt som man bytte webbplattform också flytta in en befintlig webbplats för en del av sin restaurangverksamhet – Teatercafet i Umeå – med bibehållen design och funktionalitet.

Lösning

Eftersom Umeå Folkets Hus också ville behålla sin befintliga webbservermiljö, undersöktes först möjligheten att bygga den nya webbplatsen i en uppgraderad version av det kommersiella system man tidigare använt (Content Studio 4). Samtidigt undersöktes också möjligheten att byta till ett OpenSource-licensierat webbpubliceringssystem.

Umeå Folkets Hus kom fram till att den bästa och mest prisvärda lösningen för deras nya behov var att bygga den nya webblösningen på den .NET-baserade Open Source-plattformen Umbraco 4. Ett bidragande skäl till valet var att den valda lösningen också gjorde det möjligt att låta både den gamla och den nya webbplatsen samexistera i samma servermiljö under arbetet med att migrera innehållet från de gamla webbplatserna till Umbraco-systemet.

Sogeti hjälpte Umeå Folkets Hus med att bygga upp den nya webbplatsen från grunden. Under arbetet migrerades funktioner och design för Teatercafets webbplats samtidigt som nya funktioner och ny design för Umeå Folkets Hus byggdes upp från grunden i Umbraco.

Design och funktionalitet för Umeå Folkets Hus nya webbportal har specificerats av reklambyrån Brainds i Umeå, och Sogeti har i samarbete med Brainds och Umeå Folkets Hus skapat informationsarkitekturen för portalen och infört funktioner och design i Umbraco.

Resultat

Projektet resulterade i att Umeå Folkets Hus har fått en webbplats som är både enklare att arbeta med och visuellt mer stilren och ändamålsenlig, samtidigt som dess utseende harmoniserar med Folkets Hus nya grafiska profilering.

Förutom det nya utseendet och de nya funktionerna för Umeå Folkets Hus webbplats, har Teatercafets webbplats också dragit nytta av de nya – sökmotorvänliga – funktionerna och SEO-anpassningarna av Umbraco som tagits fram för Umeå Folkets Hus nya webbplats under projektets gång.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Umeå Folkets Hus

Umeå Folkets Hus är mötesplatsen i Umeå för kultur, konferens, mat och nöje. En arena för inspiration, nya idéer, kontakter och upplevelser.