Bank och försäkring - åtagande

VÅRT ÅTAGANDEN

Vi åtar vi oss att stötta din verksamhet med tydliga leverabler.

Vi kan på många sätt bidra till din verksamhet:

 • Du uppnår tydliga kostnadseffektiviseringar från dag 1 när du använder våra outsourcingtjänster; Vår ett team-ansats som innefattar en optimal mix av experter från våra team i Sverige och Indien som samarbetar med dina egna experter. Vi levererar produktions- och effektiviseringsfördelar till mer än 35% inom en 5-årsperiod.
 • Vi hjälper dig att påbörja er innovations- och transformationsresa; Vi genomför workshops i vår Accelerated Solutions-miljö tillsammans med dig och din verksamhet för att synliggöra hur du kan driva innovation och transformation kring dina applikationer. Med vårt Wide-Angle Application Rationalization Program (WARP) stöttar dina första steg mot att förbättra kontrollen av ert applikationslandskap.
 • Förbättra er flexibilitet; Med vår starka lokala närvaro i Sverige och våra globala Rightshore®-leveranscenter med 25 000 experter inom bank- och försäkringsområdet.
 • Uppfylla efterlevnad av lagar och regler; Vi har en stark lokal närvaro och expertis inom svenska och EU-lagar och -regler.
 • Öka effektivitet och kvalitet; Vi åtar oss att skapa kärnteam med experter för support och utveckling, både i Sverige och i Indien. Vi förser er med våra bästa acceleratorer och återanvändbara tillgångar för att öka din effektivitet och kvalitetssäkring.

KONTAKTPERSON
 • Marie Andersson
  Marie Andersson
  Projektledare, kravställare, testare
  070-601 32 02