Ramavtal Kammarkollegiet – IT-konsulttjänster
OM OSS
PARTNER

Ramavtal Kammarkollegiet – IT-konsulttjänster

Sogeti är leverantör på Kammarkollegiets ramavtal för – IT-konsulttjänster.

Avtalsperiod:

2022-12-01 - 2024-11-30
Förlängningsoption max t.o.m.: 2026-11-30 

Vad omfattas av ramavtalet?

Detta ramavtalsområde omfattar resurskonsulttjänster inom fem kompetensområden.

Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

Avtalet omfattar hela landet.

Ramavtalet är indelade i fem (5) kompetensområden, alla inom området IT eller med en tydlig anknytning till IT-området.

 • Kompetensområde 1, Verksamhetens IT-behov (Verksamhet, Krav, Användbarhet etc)
 • Kompetensområde 2, Ledning av IT-projekt (Projektledning, Förvaltningsledning etc)
 • Kompetensområde 3, Säkerhet i IT oh IT-projekt
 • Kompetensområde 4, Arkitektur och utveckling (Arkitekter, Utvecklare, Testare, Testledare etc)
 • Kompetensområde 5, IT-konsultlösningar (Används när kunden har behov att avropa flera konsulter från olika kompetensområden)

Sogeti är leverantör på område 2 och 4. 

Vilka kan använda avtalet?

Ramavtalet kan användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ samt kommuner och landsting som har lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet.

Mer information

Mer info kring avtalet och vilka som får använda sig av det finns att hitta på Kammarkollegiets sida

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/it-konsulttjanster/ 

För ytterligare frågor kring ramavtalet eller om Sogeti, kontakta sofia.tonnberg@sogeti.se.  

KONTAKTPERSON
 • sofia.tonnberg
  Sofia Tönnberg
  Avtalsansvarig offentlig sektor, Sogeti Sverige
  +46 70-248 92 05

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.