Kickstarta din AI-resa
ERBJUDANDE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AI Kickstart

Är din bransch skonad från den disruptiva kraften i Artificiell Intelligence (AI), eller är det dags att skapa er framtida verksamhet? Med vårt stöd kommer du snabbt framåt, blir hjälte på jobbet och får full fart på din innovationsprocess på ett tydligt och konkret sätt.

Oberoende av vart du befinner dig på din AI-resa, kan vi på Sogeti stötta och boosta din verksamhet. Vårt kickstart-erbjudande passar dig som är i startfasen, och består av tre steg. Har du kommit längre kan du förstås också hoppa direkt till steg 2 eller 3 med oss. 

Steg #1: AI Discovery 

Här går vi tillsammans på djupet i vad den nya världen av data, analyser, machine learning och kognitiva funktioner kan betyda för din verksamhet. Det vill säga identifierar konkret vad AI har för potential i just din verksamhet.

På bara 2 veckor kommer du igång.

Det här ingår:

 • Inspiration – vad händer i världen och i din bransch
 • Nuvarande situation – vi identifierar utmaningar som behöver lösas
 • Brainstorming – vi lyfter fram idéer om hur AI kan lösa era utmaningar
 • Topplista – Vi listar identifierade kandidater för konkreta idéer på var kan vi tillämpa AI i din verksamhet
 • Vägen framåt – Vi prioriterar bland era AI-kandidater

Leverabler: En tydlig rapport med idéer, AI-kandidater, prioriteringar och förslag på nästa konkreta steg. 

Steg #2: AI Realization

Det här är nästa steg i processen, där dina idéer blir verklighet. Metodiskt prövar vi dina teser utifrån den prioriterade listan med AI-kandidater. Frågor som vilken data som krävs för att lösa ditt verksamhetsproblem utreds. Kognitiva processer utvecklas och testas i syfte att avgöra om konceptet håller och vilket värde det ger.

 • För varje idé tittar vi på hur processen ser ut idag och designar en digital, kognitiv version
 • Vi kalkylerar ROI för utvald AI-kandidat
 • Vi genomför en Proof-of-Concept (PoC) och levererar en pilotlösning
 • Vi genomför en Proof-of-Value (PoV) för att utvärdera verksamhetsnyttan i din PoC

Leverabler: Här ingår både en Proof-of-Concept (PoC) och Proof-of-Value (PoV).

Vår Kickstart syftar till att göra en seriös men snabb inventering av potentialen och sedan komma igång, faktiskt testa och realisera idéer. Hands-on direkt! 

På 10 veckor är du på banan och kan lansera dina första AI-PoC.

Steg #3: Production Ready AI First

Undvik att fastna i PoC-träsket. Med vårt Production Ready AI First-koncept använder du vårt ramverk som underlättar en fullständig implementering. Det tar hänsyn till annotering, val av Machine Learning-modell och komplett produktionsflöde. Allting i open source för att kunna driftas på ert val av plattform, i molnet eller on-premise.

Leverabler: Produktionsklar lösning i er plattform.

Hur du kommer igång?

Enkelt! Anmäl ditt intresse via formuläret nedan.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSON
 • Marcus Norrgren
  Marcus Norrgren
  Data & AI Lead, Sverige
  073-061 96 80

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.