LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Customer Experience Management (CXM)

Vi hjälper företagsledare skapa bättre kundupplevelser genom långsiktig och hållbar förändring. Så att människor blir och förblir lojala mot varumärken och organisationer.

Customer Experience Management (CXM) är ett strategiskt ledningsarbete som syftar till att skapa större kundlojalitet genom en ökad kundcentrering. Hanterat på rätt sätt har detta arbete en direkt inverkan på efterfrågan och i förlängningen ökade intäkter.  

DE_Effekt_av_CXM_600.png

Kundupplevelsen kan ofta förbättras med hjälp av enkla insatser som i stunden motiverar, attraherar eller helt enkelt bara gör det enklare för kunden. Men om en organisation ska kunna bygga långsiktiga konkurrensfördelar genom goda kundupplevelser behöver man bli kundcentrerad – detta sker inte över en natt och kräver långsiktigt, agilt och iterativt strategiarbete.

Varför ska du välja Sogeti?  

Vi är agila, iterativa och värdestyrda i allt vi gör. Vi arbetar lärande och hjälper er bli kundcentrerade. Tillsammans skapar vi förutsättningar för er att balansera kundens förväntningar med er förmåga. Vi är datadrivna, både kvalitativt och kvantitativt, och hjälper er prioritera för en mer effektiv digital transformation av kundupplevelsen. 

Med vår långa erfarenhet och bekräftade kompetens av att snabbt bygga värdeskapande tekniska lösningar kan vi under strategiprocessen, tillsammans med våra kollegor på Ignation, vårt nationella innovationsteam, testa strategiska-antaganden och snabbt bygga förutsättningar för nya och bättre kundinteraktioner. 

För oss är ett strategiarbete inte en enskild aktivitet eller ett projekt. Era kunders förväntningar förändras ständigt och därför måste ert sätt att bemöta era kunder kontinuerligt anpassas. Därför måste strategiska beslut fattas i en iterativ process som ständigt aktualiserar kundens röst.  

Vi hjälper er att fatta datadrivna beslut, både utifrån kvantitativ- och kvalitativa kunddata. Våra mycket erfarna CX-researchers och data analytiker hjälper er segmentera och profilera er kund samt identifiera och validera smärta, behov och förväntan som kunden har i olika delar av kundresan. 

Vilka problem löser vi?  

 • Fokus för oss är att hjälpa er lösa era kunders problem. Oavsett vilken typ av organisation du representerar kan vi hjälpa er bli mer kundcentrerade. 
 • Upplever du förändringar i kundbeteende på grund av alltmer digitala kundresor – vi hjälper er balansera er förmåga (inifrån och ut) med kundens förväntningar (utifrån och in) för att ni ska kunna leverera den bästa möjliga digitala kundupplevelsen.  
 • Är du en producent som vill gå D2C – vi hjälper er att förstå er kund och konsument, vilket möjliggör kundcentrering och leverans av fantastiska kundupplevelser. 
 • Är du en distributör – vi hjälper er att samla in kundinsikter och leverera värde både uppströms och nedströms i er värdekedja, så att ni tillför värde för era leverantörer utöver den försäljning som ni bidrar med. Detta möjliggör en bättre produktutveckling och stärker er ställning som distributör. 

Vad erbjuder vi? 

KONTAKT
 • Anders Waller
  Anders Waller
  National Modern Workplace Lead
  070-338 22 92

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.