Digital strategi
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Digital strategi

Att veta var ni är och vart ni ska. Det är a och o i er digitala strategi.

I en värld i ständig utveckling är det en utmaning att idag veta vilka krav användarna kommer att ha om 5, 10 och 15 år. Vad är ett intranät och en webbplats år 2020? Hur kommunicerar vi digitalt om 10 år? I en föränderlig värld tror vi på skalbara system och en uthållig och nyfiken approach till den digitala utvecklingen. Att orka hela vägen och behålla lusten att ta reda på mer om användarna och mer om omvärlden. Att analysera varför och jämföra de goda exemplen och de ambitiösa försöken med de som inte nådde ända fram. 

En genomtänkt digital strategi hjälper er att ta kloka beslut. Som strategisk partner kan vi tillsammans med er utveckla er digitala kommunikation över tid. Dels kortsiktigt i det fortsatta arbetet med att utveckla er verksamhet men inte minst långsiktigt i att vara ett stöd för er i arbetet med förvaltning och utveckling av den digitala kommunikationen mellan er och era kunder och besökare.

Vi har kunskap och erfarenhet som sträcker sig över många år och flera länder och marknader. Vi har dedikerade konsulter som arbetar med omvärldsanalys, digital strategi och trendspaning. Vi har erfarenhet från en mängd digitala projekt. Vi tror på att börja visualisera och utveckla tidigt och utvärdera och vidareutveckla agilt. Det gör att du kan anpassa dig snabbt till användarnas ständigt skiftande behov och krav.

En viktig insikt är att det vi bygger idag måste kunna serva morgondagens användare. Morgondagens kunder och kollegor är de som idag växer upp med smarta telefoner, ständig tillgång till media och ett liv i sociala medier. En digital strategi hjälper er att navigera i den verkligheten.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Application Development & Maintenance
KONTAKTPERSON
  • Rebecca Källgård
    Rebecca Källgård
    Smart Workspace Expert/Partner Lead Optimizely
    073 804 48 68

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.