Mobile DevOps
ERBJUDANDE
DEVOPS

ERBJUDANDE DEVDAYS: SPECIALPRIS 98 000 SEK

Vi erbjuder en heldags workshop där vi gemensamt arbetar fram innehållet till en- PoC för ditt behov. Utifrån resultatet från workshopen kommer Sogeti att utveckla en körbar native app i Xamarin.Forms, som går att bygga vidare på om det önskas. Appen fungerar i iOS, Android och Windows. Teamet från Sogeti kommer bestå av en arkitekt, en utvecklare och en testare. Projektet omfattar cirka två veckors arbete.

Att bygga cross platform lösningar är alltid en stor utmaning då det i grunden är olika operativsystem, programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer. Xamarin löser en stor del av denna problematik genom att man kan utveckla appar för iOS och Android med C#. iOS och Android kan även byggas i Visual Studio.
Med Xamarin.Forms kan kod delas mellan iOS, Android och Windows, för allt från användargränssnitt till affärslogik. Detta möjliggör en snabb utvecklingsprocess och en applikation med förvaltningsfördelar då man har en gemensam kodbas.


Specialpris till dig som besöker DevDays: 98 000 kr exl moms (eventuella kostnader för resa tillkommer). Erbjudandet gäller beställningar innan januari 2017.

KONTAKTPERSON
 • Mattias Sköld
  Mattias Sköld
  DevOps-expert, Cloud Native & DevOps Center, Borlänge
  070-497 01 27

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Daniel Hindrikes
  Daniel Hindrikes
  Arkitekt, utvecklare, Microsoft MVP
  072-240 42 38

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.