LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Microsoft Modern Workplace

Tillsammans formar vi medarbetarupplevelser som engagerar, skapar lojalitet och bidrar till smartare arbetssätt. Vi på Sogeti kan finnas med i både formande av strategi, kartläggning av medarbetarresor, genomförande och som en långsiktig partner.

Vi har länge jobbat med kundupplevelser och prioriterat våra kunder högt. Medarbetare har fått stå tillbaka, trots att det är en organisations viktigaste tillgång och som skapar en organisations kultur. Medarbetarupplevelse definierar hur vi som anställda upplever organisationen vi arbetar för och hur engagerade vi är. Engagerade medarbetare är en nyckelfaktor eftersom en nöjd medarbetare är en produktiv medarbetare och den bästa ambassadören för just er verksamhet. Nöjda medarbetare är helt enkelt kundfokuserade, entusiastiska och engagerade i ert varumärke och syfte vilket gör att om ni lyckas med medarbetarupplevelserna kommer ni ha betydligt enklare att lyckas med era kundupplevelser. Det ena ger det andra helt enkelt.

Topptjänster

Sogeti hjälper er knyta ihop medarbetare, processer, och teknologi för en bättre medarbetarupplevelse. Med vår långa erfarenhet kan vi snabbt gå från strategi till handling med lösningar för medarbetarbetarupplevelsen!

Varför ska du välja Sogeti?

 • Iterativ och snabb strategiprocess som direkt leder till handling.
 • Färdiga lösningar snabbt genom vår utvecklingsprocess med hjälp av färdiga lösningskoncept, produkter, acceleratorer, samt användat av low-code för att skapa POCar och MVPer.
 • Väletablerade partnerskap med många av de stora plattformsleverantörerna
 • Vi hjälper både med att lyckas med utrullningen och tekniken bakom era nya medarbetartjänster

KONTAKT
 • Anders Waller
  Anders Waller
  National Modern Workplace Lead
  070-338 22 92

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.