Marcus Thörn
OM OSS
JOBB

"Att ha en varierande vardag är inspirerande"

Den största och roligaste utmaningen är att hålla sig inom beprövad mark, men samtidigt våga testa nytt för att driva utvecklingen framåt. Såväl sin egen som webbaffärens. Det säger Marcus Thörn om sina uppdrag inom UX-design, grafisk design, layout och ren programmering.

Beskriv dig själv med tre ord:
Effektiv, glad, och självständig.

Berätta lite om din bakgrund:
Jag är ursprungligen från Stockholm men bor sedan 2012 i Ängelholm, min frus hemstad. Innan flytten söderut genomförde jag min utbildning på KTH där jag tog min civilingenjörsexamen inom medieteknik, med inriktning inom människa-datorinteraktion och digital produktion. Jag har under hela mitt liv byggt hemsidor, mestadels för privat bruk eller lokala idrottsföreningar, och därför var det ett naturligt steg att efter avslutad utbildning börja jobba med webbutveckling.

Min karriär på Sogeti:
Jag började på Sogeti direkt efter avslutad utbildning, hösten 2012, och därför inleddes min karriär som junior utvecklare i ett större webbteam. Inledningsvis gjorde jag enklare förvaltningsärenden på egen hand men under stöttning från en senior frontend-utvecklare. Men snabbt, efter lyckade leveranser, så ökade mitt ansvarsområde stegvis och efter sex månader så var jag ensam ansvarig frontend-utvecklare på två stora projekt som drevs inhouse, en externwebb byggd i EPiServer och ett SharePoint-intranät. I dag har jag ett stort ansvar inom vår regions webbleverans och arbetar både i större projekt, hos kund och inhouse, samt med förvaltningsärenden/vidareutveckling hos våra befintliga webbkunder.

Vad brinner du mest för inom ditt expertområde?
Jag brinner för att bygga webblösningar som både är visuellt tilltalande och funktionella för både kunderna, redaktörerna och den vanliga användaren. Den största och roligaste utmaningen i min yrkesroll är att hålla sig inom beprövade tekniker och metodiker, när det kommer till UX-design, grafisk design, layout och ren programmering, men samtidigt våga prova nya vägar och tekniker för att driva såväl sin personliga som webbaffärens utveckling framåt.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?
Det varierar mycket. Ibland sitter jag ute hos en kund och är helt dedikerad till ett projekt hos dem under en längre period. Vi driver även större projekt inhouse och då sitter jag på vårt kontor och arbetar hundra procent med ett projekt. Andra perioder så jobbar jag mycket med förvaltning/vidareutveckling hos befintliga kunder och då gäller det att vara beredd på att göra både punktinsatser på en eller två timmar, och större uppgifter. Sammantaget är det stor variation mellan olika tidsperioder/projekt vilket är något som jag trivs med och som passar mig väldigt väl.

Varför jobbar du på Sogeti?
Jag jobbar på Sogeti för att det är inspirerande och utvecklande att ha en varierande vardag. Här får man såväl chansen att jobba tätt med Sogeti-kollegor, som att lära sig mycket om olika branscher, människor och yrkesroller genom uppdrag ute hos kunder. Det ger en utvecklande och trivsam arbetsmiljö med mycket gemenskap.

KONTAKT
  • Marcus Thörn
    Marcus Thörn
    Frontend-utvecklare, webb
    072-575 38 11

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Faktaruta

Namn: Marcus Thörn
Titel: Frontend-utvecklare, webb
Född: 1986
Bor: Ängelholm
Familj: Fru och ett barn
Fritidsintressen: Trädgård och odling 

Creating your Digital Enterprise