circuit_board
LÖSNING
CYBER SECURITY

Cyber Security för industriella och inbyggda system

Genom att använda vår Cyber Security-expertis i kombination med vår stora kunskap inom industriell teknologi har vi byggt upp en unik kapacitet för att säkra industriella och inbyggda system.

Vi är experter inom:

 • Inbyggd och teknisk mjukvara
 • Elektronik
 • Telekommunikationer
 • Mobila system
 • Maskin till maskin-lösningar
 • Transportsystem
 • Nätverk
 • Flygindustrin
 • Försvarsindustrin
 • Energibranschen

Vi kan erbjuda följande tjänster:

 • Granskning av inbyggda system och nätverkssäkerhet
 • Säkerhetsarkitektur för industriella och inbyggda system
 • Genomgång och säkerhetstesting av din mjukvaras kod
 • Datasäkerhetstjänster (granskningar, penetrationstester, kryptoanalyser, åtgärdsprogram, etcetera.)
 • Riskanalyser
 • Säkerhetsutvärderingar
 • Säkerhetspolicier
 • Säkerhetsövervakning
 • Säker kodning för att kunna undvika sårbarheter och för att skydda immateriella rättigheter

Varför välja oss?

 • Vi är en ledare inom "industrial engineering"
 • Vi har en heltäckande och gedigen expertis inom Cyber Security, stöttad av R&D-team i världsklass
 • Vi kan erbjuda en heltäckande konsulting- och expertiskapacitet
 • Vi har ett strategiskt partnerskap med den franska kärnkraftsmyndigheten kring hårdvarusäkerhet samt ett starkt partnerskap med IBM
 • Genom uppköpet av Euriware, ett dotterbolag till Areva, har vi stärkt våra positioner ytterligare inom industriell säkerhet

Referensexempel

 • Flygindustrin (riskanalyser, säkerhetsspecifikationer, säkerhetsmål, säkerhetsutvärderingar, etcetera.)
 • Elektronikbranschen (säkerhetsutvärderingar, hotanalyser, penetrationstester, kryptoanalyser, etcetera.)
 • Energibranschen (sårbarhetsutvärderingar och audit av industriella system, riskanalyser, penetrationstester, etcetera.)
 • Rymdsektorn (säkerhetsutvärderingar, riskanalyser, design av säkerhetsarkitektur, etcetera.)
 • Telekom (användarautentisering, skyddande av kommunikationskanaler, etcetera.)

 

KONTAKTPERSON
 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  National Cybersecurity Lead
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.