Threat Hunt
LÖSNING
CYBER SECURITY

Cyber security Threat Hunting

Cyber Security-produkter i sig själva är inte nog för att skydda dagens digitala företag. Därför kombinerar vår Threat Hunting-tjänst automatiserade och manuella djupanalyser. Tjänsten identifierar avancerade och ihärdiga hot samtidigt som den reducerar risken att missa en cyberattack.

Riskera inte din verksamhet genom att misslyckas att motverka cyberattacker

Ökad digitalisering har skapat ett brett spektrum av sårbarheter för moderna företag. I och med att hackare hela tiden hittar nya sätt att angripa säkerhetsskydd så visar forskning att det kan ta mer än 100 dagar att upptäcka en attack på företags system.

Att inte lyckas att upptäcka dessa attacker kan ge kännbara konsekvenser såsom, förlorad tillit hos kunder, stulna immateriella rättigheter eller böter för underlåtenhet att följa datasäkerhetslagar.

Att upptäcka okända cyberattacker och flagga misstänksam aktivitet

Skulle du veta om dina IT-system var i farozonen för en cyberattack? Vår tjänst "Threat Hunting" medger att hundra procentigt skydd aldrig kan garanteras. Det är därför det är nödvändigt att spåra och detektera skadliga intrång så snabbt som möjligt. Vi har därför tagit fram ett unikt sätt göra detta på. Till skillnad från bolag som enbart arbetar cybersäkerhet, begränsar vi vår omfattning (vi fokuserar på ett definierat kritisk område), men vi begränsar inte antalet flaggningar för misstänkt aktivitet. Mänsklig manuell analys minskar risken att missa en attack, samtidigt som fokus på avvikande beteende och oönskade ändringar i auktoriserade program upptäcker okända attacker.

En unik kombination av manuell analys och automatisering

Vår Threat Hunting-tjänst går utöver automation. Genom att införliva djupgående mänskliga analyser minskar vi risken för att automatiserader dataanalyser som missar skadliga intrång. I och med att attackmetoderna ständigt utvecklas, är det svårt för verktyg att hänga med och hålla koll på hoten. Medan våra SOC:s (Security Operations Center) har upptäckt en stor variation kända hot, fokuserar vi på både okända och avancerade ihållande hot. Genom att acceptera fler falska positiva, minskar vi också kraftigt falska negativa.

Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer!

KONTAKT
  • Johan Lindh
    Johan Lindh
    National Cybersecurity Lead
    070-23 01 718

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.