IDaaS
LÖSNING
CYBER SECURITY

Identity as a Service (IDaaS)

Ta kontroll över dina anställdas och externa intressenters access till dina informationstillgångar, i alla kanaler, och via alla typer av enheter, via vår tjänst Identity as a Service (IDaaS). Detta är ett heltäckande erbjudande som innefattar alla traditionella delar av en Identity och Access Management-lösning på ett säkert, enhetligt och kontrollerat sätt. Vi levererar tjänsten as-a-Service från våra datacenter, i en kundunik miljö.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Säkra digital access

Dina anställda behöver kunna hantera dina kunder på ett effektivt sätt över ett stort antal beröringspunkter och kanaler, en konsekvens av ökat användande av mobila lösningar och molnet. Är ni utrustade med nästa generations säkerhetslösningar, som behövs för att säkra kundinformation i dessa digitala kanaler?

För att tillhandahålla en förstaklassig användarupplevelse behöver det digitala företaget hantera nya Identity Access Management-utmaningar (IAM) såsom:

 • Förse användarna med social log-in
 • Riskbaserad autentisering
 • Kundanalyser
 • Skalbarhet till miljoner av användare

Att anta en affärsdriven ansats löser utmaningar kring komplexa och svåruppsatta IAM-lösningar.

IDaas skyddar ditt utökade nätverk – snabbt

Varje företag och organisation har sina egna unika digitala utmaningar. Vår Identity as a Service-tjänst är anpassad för dina behov av en snabb och enkel väg till att hantera kritisk IAM-funktionalitet över hela din verksamhet.

Med IDaaS kan du på ett kostnadseffektivt sätt skala upp till miljontals identiteter som hanterar IAM-krav från dina anställda, affärspartners och kunder:

 • Identity Governance – rätt användare, med rätt access, när den behövs
 • Access Management – rätt resurser via kontext- och riskbaserade kontrollfunktioner

Med våra standardiserade IAM-policyer, -processer och –arbetsflöden, får du en skalbar, flexibel IAM-lösning, på ett snabbt och effektivt sätt. Du väljer antingen en hosted eller managed on-premises-lösning och vi adderar avancerad IAM-funktionalitet och ett servicelager för att förenkla den dagliga hanteringen.  

Produkter i världklass och en omfattande IAM-expertis

Våra över 200 globala experter på området har en både bred och djup expertis inom IAM och de har arbetat i fler än 70 större IAM-uppdrag de senaste fem åren. Vi garanterar att de produkter vi väljer är sömlöst integrerade så att du får en komplett IAM-lösning.  

Kontaktperson
 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  National Cybersecurity Lead
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.