data security
LÖSNING
CYBER SECURITY

Secure Identity & Access Management (IAM)

Att använda SMACT-teknologier (Social, Mobile, Analytics, Cloud och Internet of Things) som en del av er digitala transformation introducerar nya risker kring känslig data och andra tillgångar. Hantera era Cyber Security-risker och ta kontrollen över nya sätt att arbeta på med våra Identity & Access Management-tjänster. 

Använd IAM som din första skyddslinje i ditt cyberförsvar

Allt eftersom du kopplar ihop dig med fler kunder, affärspartners och tredjepartsleverantörer kommer omfattningen av din verksamhets identitet att växa parallellt. Din IAM-infrastruktur blir din nya ytterdörr genom vilken dessa intressegrupperingar får tillgång till dina företagsresurser. Dess effektivitet är affärskritisk för din verksamhet och är en hörnsten i ditt Cyber Security-skydd. Den måste skydda dina tillgångar även då dina anställda använder olika mobila enheter, från olika platser, för att komma åt arbetsrelaterade applikationer och servrar. 

Rätt personer, rätt resurser, rätt tid

IAM är en avgörande affärsfördel. Den säkerställer delandet av identitetsinformation mellan nya B2C-applikationer. Den kontrollerar interna risker och skyddar dig gentemot cyberattacker. 

Via vår transformativa ansats arbetar vi med rätt personer inom din verksamhet för att säkerställa en lyckad IAM-implementation. Utöver att hjälpa dig att definiera din IAM-strategi, innefattar våra tjänster användarregistrering och autentisering, hantering av användarrättigheter, kontroll av tillgång till era resurser och översyn av användaraktivitet. Vi hjälper dig att säkersställa att rätt personer får access till rätt resurser och system vid rätt tidpunkt.

Vår globala IAM-expertis stöttar er digitala transformation

De över 40 större globala IAM-uppdrag som vi arbetat med under de senaste fem åren har gett oss en unik inblick i IAM-landskapet. Vi hjälper verksamheter över hela världen med deras IAM-utmaningar och tar tillsammans fram vision och strategi och säkerställer att dessa kopplas till och förstärker verksamheten och dess affärsmål. Vi är partner med alla större IAM-leverantörer och stöttar med verksamhetsutveckling, teknisk implementation och integration med den bästa IAM-lösningen för din verksamhet. Vi inför IAM genom en välbalanserad, pragmatisk ansats för att skydda dina digitala tillgångar. 

KONTAKTPERSON
  • Johan Lindh
    Johan Lindh
    National Cybersecurity Lead
    070-23 01 718

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.