AI Strategy
LÖSNING
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AI Strategy

Sogetis AI Strategy är en beprövad process för att lägga grunden för implementering av nya teknikområden. Vår utgångspunkt är din verksamhet, din lednings utmaningar, drivkrafter och målsättningar.

Vår värld förändras i grunden genom den nya AI First Strategin. Begreppet verksamhet omdefinieras och alla kommer att påverkas. Alla branscher, alla dina processer, överallt kommer AI att finna en plats att effektivisera och optimera. En sådan genomgående förändring behöver implementeras med eftertanke och tydliga mål.

Genom vår långa erfarenhet av innovationsledarskap och utveckling av roadmaps är vi en trygg partner för din AI-resa. När det väl kommer till implementering av nya tekniker är också vår lokala och globala internationella styrka din kaft för att realisera den potential som finns inom AI. Sogeti är din kompletta AI-partner.

Att ta fram en AI Strategi sker genom tre faser:

Fas #1: Business Screening

I intervju och workshopsform genomförs en Business Screening i syfte att sätta riktningen rätt och lägga en strategi för att implementera AI i er verksamhet. Vi tar del av er Vision, Affärsidé, era Mål och Strategier för att utifrån förståelsen för er verksamhet kunna leda arbetet. Ni får tillsammans tillfälle att diskutera med experter och innovera er framtid enligt en tydlig agenda. Era utmaningar, drivkrafter och målsättningar är i fokus, tillsammans med frågor om målgrupper, förändringsledning varvat konkreta användningsfall. Att arbetet sked i grupp i workshops lägger grunden för en gemensam förändringsresa.

Leverabler: Draft till AI Strategi innehållande Vision & Målbild, AI-definition, samt input till AI Policy, AI Governance och AI Roadmap.

Fas#2: AI Policy & AI Governance

Med en strategisk verksamhetsmässig riktning från Business Screening fasen kan nästa fas genomföras som syftar till att i två olika spår detaljera angreppssätt när det kommer till lösning; dels genom en Policy som innehåller arkitekturmål och referensarkitektur, samt dels en Governance modell som ger förslag till struktur för ägandeskap, styrning, förvaltning och utveckling. Arbetet sker i workshopsform med både IT och verksamhet, samt genom enskilda utredningar. Som input till arbetet har Sogeti ett digert strukturkapital inom området som kan ge inspiration och vägledning i hur andra verksamheter har tagit sig an dessa frågeställningar.

Leverabler: AI Policy, AI Governance, samt input till AI Roadmap.

Fas#3: AI Roadmap

Sista fasen i AI Strategin lägger planen för framtiden genom att summera initiativen i strategin, policyn och governance-modellen i en roadmap. En roadmap att exekvera på både på kort och lång sikt som beskriver initiativ i både det verksamhetsstrategiska och tekniska området, samt aktiviteter för att driva verksamhetsimplementation och förändringsledning.

Leverabler: AI Roadmap

En komplett AI-strategi

Genom att genomföra samtliga faser i AI-strategin tillsammans med oss får du en sammanhållen och handlingsinriktad strategi innehållande strategiska målsättningar, referensarkitektur, governancemodell och roadmap att exekvera på.

Samtliga tre faser genomförs inom 3 månader.

Kom igång!

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSONER
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.