Digital_Advisory_Services
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Digital Advisory Services

Den digitala transformationen påverkar allt; från vardagsliv till hur företag verkar. Nya digitala lösningar transformerar hur företag interagerar med kunder, hur anställda arbetar, och vilka affärsmodeller som implementeras. Våra Digital Advisory Services hjälper er avancera på er digitala transformationsresa.

Digital transformation

”Digital” är inte en enda sak men istället nya tillvägagångssätt att göra saker både effektivare och mer innovativt, med syfte att skapa affärsvärde och leverera avsevärt förbättrade kundupplevelser. Marknadsledare i alla sektorer är i allt högre utsträckning innovationsfokuserade och driver utvecklingen framåt med nya och innovativa teknologier. Nya digitala lösningar förändrar i grunden hur företag interagerar med sina kunder, hur vi arbetar, och vilka affärsmodeller som implementeras.

Digital transformation kräver både affärs- och teknikledarskap. Innovationsacceleratorer utforskas i allt högre tempo, till exempel artificiell intelligens, IoT, och samtalande gränssnitt (conversational interfaces). Så kallad ”digital dexterity”, det vill säga hur väl organisationen lär och anpassar sig, driver behovet att ständigt utmana kunderbjudandet och på det sätt som medarbetare samverkar.

Sogeti är i den absoluta framkanten och stödjer organisationer att utforma och genomföra affärsdrivande digitala förändringar, i alla branscher, i 13 länder. Som del av Capgemini-gruppen delar vi med oss och har åtkomst till hela gruppens tankeledarskap och transformationsmetoder.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Att anpassa verksamheten till att bli mer digital skapar nya
möjligheter att nå nya höjder för verksamheten. Sogetis
Andreas Sjöström delar tips för framgångsrik Digital Transformation.

Vad vi gör

Sogeti Digital Advisory Services arbetar med ledande företag som kunder. Våra Digital Strategy Advisors stöder organisationer på sin digitala resa och det som gör oss unika är att vi säkerställer leverans från strategi till teknisk implementation.

Vi får saker gjorda.

Våra tjänster inkluderar:

 • Utformning av digitala strategier
 • Service Design Thinking-driven konceptutveckling av nya digitala produkter och tjänster
 • Utformning av väl sammanhållna digitala kundupplevelser, med relevanta omnikanalsstrategier som grund
 • Facilitering av digitala färdplaner (roadmaps)
 • Innovationslabb och implementation av innovationsprocesser, inklusive Applied Innovation Exchange
 • Mognadsanalyser av den ”Digitala kundupplevelsen” och den ”Digitala affären”
 • Exklusiva “Digital Round Table”-konferenser och möten

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.


Disruptiv innovation är en nyckelkomponent inom Digital Transformation.
Sogetis Andreas Sjöström, delar med sig av varför det är så och
hur vi kan stötta ditt företags innovation allt eftersom ni rör er framåt
på er digitala transformationsresa. 

 

Startup and want to collaborate?
Digital Discovery Workshop
Husqvarna+AIE Startups Initiative
Get inspired
KONTAKTPERSON
 • Christian Forsberg
  Christian Forsberg
  CTO Sogeti Sweden/Global Chief Architect
  070-593 03 18

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Food For Thought

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Chatbot Kickstart
Creating your Digital Enterprise