Sogeti Office 365 Kickstart
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Sogeti Office 365 Kickstart

Med Sogeti Office 365 Kickstart får ni insikt om egna användningsområden och hur Office 365 kan effektivisera er verksamhet. Ni får en utomståendes syn på vilka verktyg som bäst kan användas till vad hos er. Allt på 2-4 veckor.

I förlängningen kan Office 365 kickstart bidra till att öka nyttan med samarbetsverktygen och ge ett högre värde för de verktyg ni redan köpt.

Nya IT-stöd förutsätter oftast förändrade arbetssätt. Vår kickstart pekar ut hur ni med hjälp av Office 365 kan utveckla era sätt att arbeta tillsammans för effektivare kommunikation och ett bättre samarbete.

Det här får ni

Vi ger er en Powerpoint-rapport som kan användas för er interna kommunikation och för beslut

 • Sammanfattning (executive summary)
 • Nulägesanalys – hur ni kommunicerar, samarbetar och arbetar ni med dokument
 • Önskat läge med önskade verksamhetseffekter
 • Förslag på hur ni ska använda Office 365
  • Vilka verktyg ni bör använda och till vad, vilka ni inte bör använda
  • Vilka verksamhetseffekter ni kan förvänta er om ni gör så
 • Förslag till era nästa steg framåt och i vilken ordning ni kan genomföra dem

Så här går vi tillväga

 • Uppstartsmöte – vi sätter syfte och mål och en plan för uppdragets genomförande
 • Nulägeskartläggning – genom workshops och intervjuer tar vi reda på hur ni jobbar
 • Tillsammans formulerar vi ett önskat läge och önskade verksamhetseffekter
 • Utifrån vår erfarenhet och best practices tar vi fram ett föreslag på hur just ni bäst kan använda Office 365 - Vi ger förslag på vad era nästa steg kan vara för att komma igång
 • Vi presenterar resultatet för er på plats
 • Under uppdraget har vi regelbundna avstämningar med er

Snabb väg framåt

Tidsåtgången för en Sogeti Office 365 Kickstart är två till fyra kalenderveckor beroende på er tillgänglighet.

Intresserad?

Fyll i formuläret nedan eller hör av dig direkt till kontaktpersonen på denna webbsida.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
 • Anders Waller
  Anders Waller
  National Modern Workplace Lead
  070-338 22 92

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Rebecca Källgård
  Rebecca Källgård
  Smart Workspace Expert/Partner Lead Optimizely
  073 804 48 68

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.