appcademy
ERBJUDANDE
DIGITAL EXPERIENCES

Appitecture och Appcademy

Att bygga en högklassig app kräver kunskap om mjukvaruarkitektur, strukturerad utveckling, högkvalitativ testning och nödvändiga cyber security-åtgärder. Sogetis Appitecture-ramverk och våra Appcademy-certifieringar kvalitetssäkrar dina appar.

Företag och organisationer står inför utmaningen att ta fram och underhålla sina appar och säkerställa hög kvalitet. Det är ganska vanligt att appar skapats av företag utanför IT-sektorn, eller av oerfarna spelare på marknaden, som inte är insatta i vikten av att täcka hela spektrat kring en app, från arkitektur och utveckling till test och säkerhet. Det här ökar förstås risken för appar med låg kvalitet som kan skada ditt varumärke snarare än att förstärka det, och den här typen av appar är dessutom svåra att underhålla över tid och de är ofta kostsamma. För att stötta ett snabbt införande av solida och högkvalitativa mobila lösningar som presterar väl och är enkla att underhålla har vi skapat vårt globala ramverk Appitecture, ackompagnerat av vårt certifieringsprogram Appcademy. 

Appitecture

Appitecture består av ramverk för arkitektur och utveckling. Det innefattar ett urval av appar med källkod för de vanligaste plattformarna, exempelvis iPhone, iPad, Android och plattformsöverskridande verktyg som Xamarin, Mobile First och HTML5. Appitecture innehåller också checklistor för uppstarten av ditt app-projekt och för hur du går tillväga för att få upp din app i de olika app stores som finns. Här finns också mallar för att dokumentera arkiektur och krav. Vi ser Appitecture som vår "hemliga" och närmast magiska ingrediens som hjälper våra kunder att lyckas med sina appar. 

De främst fördelarna med Appitecture är:

1. Det går snabbare att komma igång och leverera din nya app
2. Det hjälper dig att undvika de vanligaste minorna 
3. Det säkerställer din apps kvalitet
4. Dina appar blir välfungerande
5. Dina appar blir enklare att implementera och underhålla 

Appcademy

För att säkerställa hög kvalitet, och att vi delar den kunskap vi får i våra app-projekt, har vi även skapat en certifieringsprocess som går under namnet Appcademy. Den innehåller ett kit med e-learning-sessioner och vid slutet av utbildningen bygger deltagaren en app enligt våra ramverk och när den godkänns blir vår konsult certifierad. Alla dessa appar delas med alla andra Appcademy-deltagare och med våra globala app-nätverk.


- Med tanke på att företagen bakom de största mobila plattformarna (Apple och Google) inte erbjuder någon certifiering för att bygga appar med deras verktyg och produkter, kände vi att det var högst relevant att skapa Appcademy. Vi har idag över 50 certifierade experter som hjälper kunder över hela världen med att bygga appar i världsklass, kommenterar Christian Forsberg, vår främste globala arkitekt inom digitala kanaler och mannen bakom Appitecture och Appcademy. 

 

KONTAKTPERSON
  • Christian Forsberg
    Christian Forsberg
    Global Chief Architect, Sogeti/CTO Emerging Tech Capgemini Scandinavia
    070-593 03 18

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Creating your Digital Enterprise