LÖSNING

User Experience (UX)

UX (User Experience) handlar om att förstå användarnas beteenden, motivationer och preferenser i digitala tjänster och produkter. Denna kunskap omsätts sedan till designbeslut som prioriterar användarvänlighet, tillgänglighet och effektivitet. Så här hjälper vi på Sogeti dig att lyckas med användarupplevelser i din verksamhet.

UX-design handlar om att förbättra hur användare upplever och använder en produkt, ett system eller en tjänst och omfattar en bred skala av arbetsmetoder. Från researcharbete, informationsarkitektur, interaktionsdesign och visuell design till användningstestning. UX är en integrerad del i hela utvecklingsprocessen.

Vi utgår från användaren

Användaren är nyckeln i varje projekt. Vi fokuserar på att sätta användaren i centrum och förstå sammanhanget där produkten eller tjänsten ska användas. Genom kontinuerlig involvering av användare, testar vi idéer och lösningar för att träffa rätt, och vi genomför olika aktiviteter för att tillgodose användarnas behov och uppfylla tillgänglighetskrav.

Fördelarna med effektiv UX-design är många. Det leder till högre användarengagemang, ökar kundnöjdhet, förbättrar konverteringsfrekvenser och är en stor konkurrensfördel på marknaden. 

Dessutom kan UX-design hjälpa till att minska supportkostnaderna och sannolikheten för användarfel men även uppmuntra till användarlojalitet.

Vad vi kan hjälpa er med

Först och främst kan vi hjälpa er att få nya insikter och perspektiv om er verksamhet, era användare och utmaningar som ni och era användare står inför. Vårt team håller bland annat intervjuer och workshops där vi skapar en gemensam förståelse för era och er målgrupps behov.

Tillsammans får vi en bättre förståelse för er nuvarande position och era mål, och definierar syftet med UX-arbetet samt de effektmål som ska uppnås.

Genom att kartlägga era målgrupper och deras behov, ser vi till att ni kan designa tjänster som lever upp till användarnas behov.

Vi använder målgruppsanalys, effektkartläggning och omvärldsanalys för att säkerställa att era tjänster är användarcentrerade och följer trender och teknisk utveckling.

Gränssnittet är avgörande för användarupplevelsen

Våra kreativa UX-designers anpassar uttrycket till era målgrupper och kan arbeta med befintliga eller nya visuella stilar. Genom att använda människocentrerade designprinciper strävar våra UX-designers efter att skapa intuitiva gränssnitt, logiska informationsstrukturer och sömlösa interaktioner som minimerar kognitiv belastning och friktion för användarna.

 • Vi arbetar med skisser, personas och prototyper för att definiera informationsstruktur, innehåll, funktionalitet och designmanér.
 • Vi testar tidigt med slutanvändare för att säkerställa rätt riktning.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera, iterera och anpassa produkten eller tjänsten baserat på användarnas förändrade behov och förväntningar.

Unika produkter

Varje projekt är unikt, och vi väljer relevanta moment och aktiviteter utifrån projektets förutsättningar och era önskade målsättningar. Vi hjälper er att:

 • Få en djupare förståelse för er verksamhet, tjänst och era användare.
 • Uppnå er vision och era mål.
 • Skapa lösningar som leder till önskade effekter.
 • Stödja utvecklingsteamet under processen.
 • Verifiera att interaktionen, upplevelsen och designen möter era behov.
 • Analysera, förbättra och blicka framåt för att optimera er framgång.

Låter UX som en integrerad del i utvecklingsprocessen spännande? Hör av dig, så kopplar vi ihop dig med någon av våra experter inom UX eller vårt nationella UX-team. 

KONTAKT
 • Lisa Kristiansen
  Lisa Kristiansen
  UX-designer, Göteborg
  076-102 25 50

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Tove Hjelm
  Tove Hjelm
  UX-designer, Göteborg
  072-450 24 26