LÖSNING

User Experience (UX) - En integrerad del i utvecklingsprocessen

UX (User Experience) är ungefär vad det låter som. Det handlar om att förstå användarnas beteenden, motivationer och preferenser i digitala tjänster och produkter. Kunskapen om desamma, omsätts sedan till designbeslut som prioriterar användarvänlighet, tillgänglighet och effektivitet. Så här hjälper vi på Sogeti dig att lyckas med användarupplevelser i din verksamhet.

UX-design handlar om att förbättra hur användare upplever och använder en produkt, ett system eller en tjänst. UX-design omfattar en bred skala av arbetsmetoder, från researcharbete, informationsarkitektur, interaktionsdesign och visuell design till användningstestning.

Det primära målet med UX-design är att skapa meningsfulla och tilltalande användarupplevelser genom att anpassa affärsmål, med användarnas behov och mål i fokus. 

Vi utgår från användaren

Användaren är nyckeln i varje projekt. Vi fokuserar på att sätta användaren i centrum och förstå sammanhanget där produkten eller tjänsten ska användas. Genom kontinuerlig involvering av användare, testar vi idéer och lösningar för att träffa rätt, och vi genomför olika aktiviteter för att tillgodose användarnas behov och uppfylla tillgänglighetskrav.

Fördelarna med effektiv UX-design för er är många. Det leder till högre användarengagemang, ökar kundnöjdhet, förbättrar konverteringsfrekvenser och är en stor konkurrensfördel på marknaden. 

Dessutom kan UX-design hjälpa till att minska supportkostnaderna och sannolikheten för användarfel men även uppmuntra till användarlojalitet.

Vad vi kan hjälpa er med

Först och främst vill vi lära oss så mycket som möjligt om er verksamhet, er affär och de utmaningar ni står inför. Bland annat genom intervjuer och workshops kommer vårt team att lära känna er och er målgrupp. Vi vill förstå var ni befinner er och vart ni vill, och vi definierar syftet med UX-arbetet och de effektmålen som ska uppfyllas. Vi samlar också kunskap om era definierade och eventuella, dolda målgrupper och användare, samt kartlägger deras behov. Vi arbetar med målgruppsanalys, effektkartläggning och omvärldsanalys.

Gränssnittet är avgörande för användarupplevelsen

Våra kreativa UX-designers anpassar uttrycket till era målgrupper och kan arbeta med befintliga eller nya visuella stilar. Genom att använda människocentrerade designprinciper strävar våra UX-designers efter att skapa intuitiva gränssnitt, logiska informationsstrukturer och sömlösa interaktioner som minimerar kognitiv belastning och friktion för användarna.

Vi arbetar med skisser, personas och prototyper för att definiera informationsstruktur, innehåll, funktionalitet och designmanér. Vi testar tidigt med slutanvändare för att säkerställa rätt riktning. Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera, iterera och anpassa produkten eller tjänsten baserat på användarnas förändrade behov och förväntningar.

Unika produkter

Varje projekt är unikt, och vi väljer relevanta moment och aktiviteter utifrån projektets förutsättningar och era önskade målsättningar. Därför vill vi i vårt arbete:

 • Förstå verksamheten, tjänsten och användaren
 • Hjälpa verksamheten att uppnå visionen
 • Skapa lösningar för att uppnå önskad effekt
 • Stötta utvecklingsteamet
 • Verifiera interaktion, upplevelse och design
 • Analysera, förbättra och blicka framåt

 

KONTAKT
 • Carl-Fredrik Laurén
  Calle Laurén
  Teamchef, Jönköping
  076-846 14 12

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.