Så skapades Sveriges Domstolars sökfunktion
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Så skapades Sveriges Domstolars sökfunktion

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Vi på Sogeti fick den stora äran att hjälpa till när det var dags att hantera söklösningen på webbplatsen.

Bakgrund

När Sveriges Domstolars externwebb varit lanserad i något år samt fyllts på med mer data och extra funktionalitet, resulterade det i en långsam sökfunktion med skiftande resultatkvalitet. För att få vägledning i hur Sveriges Domstolar skulle hantera den fortsatta förvaltningen av söklösningen på webbplatsen och göra nödvändiga åtgärder, vände de sig till Sogeti.

Lösning

På Sogeti föreslogs en lösning som inte skulle belasta det befintliga webbteamet hos Sveriges Domstolar. En senior utvecklare med spetskompetens inom Optimizely Find togs in från Sogeti för att utvärdera sökfunktionen, ett arbete som gjordes parallellt med övrigt förvaltningsarbete i utvecklingsteamet. Sogeti fick tillgång till kod, analyserade externwebben och testade sökfunktionen. Efter ett antal veckor levererade Sogeti  rekommendationer och lösningsalternativ.

Resultat

Att bygga en helt ny söklösning rekommenderades inte. Istället fick Sveriges Domstolars utvecklingsteam ett par uppslag kring förbättringar av befintlig söklösning. Bland annat indexerades de många pdf-filerna om, men även andra prestandaförbättrande åtgärder föreslogs. Insikter och kompetens överlämnades till Sveriges Domstolars webbteam så att de själva kunde arbeta vidare med förbättringar i förvaltningen.

KONTAKTPERSON
  • alexander
    Alexander Gissy
    Teamchef, Jönköping
    073-154 99 60
Om Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet.

Vår tjänsteportfölj