BLOGGPOST
LEDARSKAP

”Den traditionella chefsstilen är utdöende”

I en arbetsmiljö som ständigt förändras, snabbare än någonsin just nu, blir den gamla formen av ledarskap med detaljstyrning och kontroll tack och lov inaktuell. Vi behöver ett agilt ledarskap som gör det enkelt att navigera vid snabba omställningar. På Sogeti gör vi det genom coachande ledarskap. Här får du fyra bra tips på hur du kan börja.

Visst sitter det i ryggmärgen hos många ledare att vara lösningsorienterade. Att man när en anställd kommer med ett problem ofta vill berätta hur denne kan lösa det. Ofta kommer det ju såklart ifrån att man vill väl och att man vill stötta sina anställda. Det är också en snabb lösning som gör att man kan springa vidare på nästa puck. Men hur hållbart är det i längden? Inte bara för dig utan också för dina anställda och din organisation.

Framtidens ledare är inte den som kommer med alla svar och lösningar, den som pekar med hela handen. Framtidens ledare är den som inkluderar sina anställda genom att låta dem själva komma med lösningarna på sina problem och tillföra sina egna perspektiv. Framtidens ledare är den som jobbar med ett konstant lärande. Den ställer frågor till sina anställda och hjälper dem på så sätt att nå sin fulla potential. Det ökar inte bara innovationskraften i företagskulturen utan ökar också medarbetarnas motivation.

Visst låter det bra? Men är det enkelt? Nej, såklart är det inte det. Det tar tid att bli en coachande ledare för det ställer krav på dig att du har tålamod och mod. Tålamodet att låta dina anställda att själva hitta lösningar och modet att låta dem misslyckas. Du behöver också utmana dig själv och jobba emot din egen instinkt att komma med tips och egna infallsvinklar. Det ställer kravet på dig som ledare att verkligen lyssna och inte dra dina egna slutsatser för att du själv ska kunna ta in andras perspektiv. Och perspektiv vet vi ju är avgörande för en utvecklande framtid både för människor och företag.

Här är några tips på hur du kan bli en mer coachande ledare:

 1. Observera dig själv under en dag och reflektera över hur ofta du ger tips eller råd på lösningar till dina medarbetare
 2. När du ska ha coachande samtal med dina anställda, se till att klargöra avsikten med samtalet.
 3. Lyssna aktivt i samtal med dina anställda.
 4. Ställ öppna frågor som till exempel: ”Hur skulle du vilja göra?” Eller: ”Vad skulle hända om?”

Börja testa, våga utmana dig själv och omfamna en framtid där utrymme för perspektiv skapar de bästa förutsättningarna för dig och dina anställda.

KONTAKT
 • Frida Karlsson
  Frida Karlsson
  HR-direktör, Sogeti Sverige
  073-229 78 66

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.