Internet of Things
BLOGGPOST
IOT

Vad krävs det för att ett kylskåp inte ska skicka spam?

I förra veckans IDG diskuterade John Matherly huruvida man som konsument är villig att betala 10 dollar för att ens kylskåp inte skall skicka spam. Frågeställningen kan tyckas trivial men är extremt viktig. Det skriver Sogetis Cyber Security-expert Jesper Kråkhede.

Vissa kunder tar ett ansvar för sin egen personliga data och betalar lite extra för att produkten skall vara säker, men det finns också konsumenter som inte har resurserna att betala de där sista dollarna. Här kommer då en intressant frågeställning: Kommer konsumentbranschen att bli självsanerande eller kommer det att krävas en kvalitetsmärkning av produkter?

Idag är det ett krav att elektriska produkter skall vara CE-märkta och godkända. Kanske är det så att det måste till en motsvarande märkning som visar att produkten är säker. Detta skapar så klart ett krav på alla leverantörer och kommer eventuellt att fördyra produkterna till en början, men efterhand som företagen anpassar sig att jobba säkert så sjunker priserna ändå. Trots allt är den säkerhet som läggs på sent i processen kostsammast. Tänker man rätt från början och skriver säker kod så minskar man sina kostnader för säkerhet.

Alternativet utan en märkning är att företagen i sin iver att sälja prylar väljer att strunta i säkerhet eftersom det blir för kostsamt att styra om sina processer.

Läs hela artikeln för IDG här.