RAPPORT
DEVOPS

Point of View: Devops with Quality

I vår "Point of View" får ni veta hur ni uppnår bästa möjliga kvalitet på samtliga nivåer av DevOps livscykel.

Läs om hur DevOps ökar i snabbhet och kvalitet, vilka olika typer av DevOps man bör lägga på minnet, hur ni implementerar en DevOps quality approach, samt hur ni sätter upp en flexibel DevOps Quality Automation Framework och vad en DevOps-vägkarta bör täcka. 

Ladda ner ett eget ex! 

todo todo
Kontakt
  • Olof Johansson
    Olof Johansson
    Nationell driver QA & Testing
    076-104 58 13