Så framtidssäkrar SCA sitt marknadssystem
REFERENSER
BUSINESS DEVELOPMENT

Så framtidssäkrar SCA sitt marknadssystem

Inom ramen för skogsbranchens största och övergripande projekt, VIOL3 , framtidssäkrar SCA bland annat sin plattform för Köp-Marknad.

Bakgrund

Som Europas största privata skogsägare finns enorma mängder data som ska hanteras inom allt från skogens värdekedja, tjänster för skogsägare och logistik till industrin med mera. Datan ska även anpassas utifrån branschstandarder samt flöda mellan olika aktörer inom den skogliga verksamheten. I drygt 10 år har Sogeti haft förtroendet att hjälpa till med IT-arbetet.

Inom ramen för skogsbranchens största och övergripande projekt, VIOL3 , framtidssäkrar SCA bland annat sin plattform för Köp-Marknad vilket är den första delen av en lång kedja mellan skog och industri.

Lösning

De flesta av systemdelarna inom VIOL3-projektet för Köp-Marknad blir påverkade av de förändringar och krav som till största del drivs av Biometria (fd. SkogensDataCentral). Det innebär att vi bygga helt nya lösningar och nya system samt justerar och anpassar redan befintliga. SCA har även egna önskningar om nya förändringar som tar utvecklingen framåt ytterligare.

Resultat

I och med den nya anpassningen till VIOL3 så bygger och skapar vi tillsammans med SCA, helt nya förutsättningar som uppfyller framtidens krav på teknik och kompetens. Målet för Köp-Marknad är att göra hantering, uppföljning och helheten vid köp och försäljning enklare och smidigare  med hjälp av nya hanteringssystem vid t.ex. skapandet av kalkyler och kontrakt. Med arbetet säkras även så att kommunikationen med köpare/säljare ska bli så bra som möjlig,  från första kontakten tills att avverkningen eller tjänsten är utförd.

 

KONTAKTPERSON
  • Thomas Bodén
    Thomas Bodén
    Account Executive, Sogeti Sundsvall
    070-211 19 98

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om SCA

SCAs skogar är Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har de byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från skogen. De erbjuder förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och transportlösningar.

Biometria är en medlemsägd och central aktör inom svensk skogsnäring som genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla Sveriges skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer. 

Vår tjänsteportfölj