Försäkringskassan
REFERENSER
DATA & AI

Så nyttjar Försäkringskassan AI för att innovera och leverera snabbare

Hur jobbar man med AI, på riktigt? Försäkringskassan har med hjälp av Sogeti börjat dra fördel av AI och för deras räkning har vi skapat ett AI & Innovation Service Center för att prova på olika use cases och snabbt få ut de som tillför mest värde i verksamheten.

Bakgrund

Sogeti  har en lång relation med Försäkringskassan och har gjort flera mindre AI initiativ ihop med dem de senaste åren. Försäkringskassans strategi att använda AI till att öka effektivitet och laglig säkerhet hår pågått sedan 2017 och under sommaren 2019 valde man Sogeti som samarbetspartner på AI-området. Försäkringskassan försåg oss med sex use cases från sin innovationsportfoli att mogna och väcka liv i genom applicerad AI. 

Lösning

För att tillgodose de olika behoven i de sex olika use casen kartlade Sogeti dem i innovationsmognadsmodellen och inrättade ett AISC-team, AI & Innovation Service Center. Genom att använda AI Way-of-working modellen  var en snabb installation och utförande möjlig. Hackathons användes som ett sätt att generera idéer och utveckling utav olika tekiniker. Två Minimum Viable Products (MVP) skapades för att bevisa sannolikheten för koncepten. Ett use case levererades som en pilot, redo att tas i produktion.

Resultat

Försäkringskassan var imponerade över hastigheten i genomförandet och installationen av AISC. Alla sex use casen levererades under 12 veckor och alla nådde en framgångsrik nivå av funktionalitet inom olika områden om AI:

 • Text och bildanalys
 • Natural Language Processing (NLP)
 • Sentimentanalys
 • Generering av syntetisk data
 • GDPR compliance analysis

Att addera till det fysiska resultatet är den nya affärsförståelsen för att AI  utför avancerade uppgifter en viktig lärdom. 

Här nedanför hitta du en kort video om vårt samarbete med Försäkringskassan. Ta en titt!

 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Vill du hellre se videon på engelska klicka här!

CONTACT
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  National Data & AI Lead
  +46 703 451 801

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.