reference_ostagotatrafiken
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

ÖstgötaTrafiken förenklar reseplaner

En användarvänlig och allmännyttig webbplats är a och o för ett bolag som varje år hanterar 32 miljoner resor över hela regionen. När ÖstgötaTrafiken moderniserade sin webbplats stod därför en kraftfull reseplanerare högt på önskelistan.

Bakgrund:

Sogeti hjälper Östgötatrafiken att utveckla sin externa webbplats för att förse regionens resenärer med allt från information till nya tjänster.

Lösning:

Lösningen består av en avancerad site byggd i Episerver 11 som presenterar data från olika källor såsom  information från prissystem, betalningssystem, resesökningar och kartor.  Lösningen innehåller t.ex. funktioner såsom ”Var är bussen?” som visar var bussarna befinner sig i realtid samt presentation på hållplatstavlor för att visa avgångar och informationstavlor.

Resultat:

Den nya sajten uppskattas av besökarna och tillhandahåller alla Östgötatrafikens resenärer med information kring deras resande oavsett vilken enhet de använder.

EPiServer11
MVC 4
Razor CSS3
JavaScript
Responsiv design
HTML5

KONTAKT
  • Nina Pettersson
    Nina Pettersson
    Regionchef, Sogeti
    073-058 57 51

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

FAKTARUTA

ÖstgötaTrafiken förser resenärer i 13 kommuner och hanterar varje år svindlande 32 miljoner resor med buss, tåg och spårvagn i regionen.

Besök: www.ostgotatrafiken.se 

ostgotatrafiken.png