reference_ostagotatrafiken
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

ÖstgötaTrafiken förenklar reseplaner

En användarvänlig och allmännyttig webbplats är a och o för ett bolag som varje år hanterar 32 miljoner resor över hela regionen. När ÖstgötaTrafiken moderniserade sin webbplats stod därför en kraftfull reseplanerare högt på önskelistan.

Bakgrund:

Sogeti hjälper Östgötatrafiken att utveckla sin externa webbplats för att förse regionens resenärer med allt från information till nya tjänster.

Lösning:

Lösningen består av en avancerad site byggd i Episerver 11 som presenterar data från olika källor såsom  information från prissystem, betalningssystem, resesökningar och kartor.  Lösningen innehåller t.ex. funktioner såsom ”Var är bussen?” som visar var bussarna befinner sig i realtid samt presentation på hållplatstavlor för att visa avgångar och informationstavlor.

Resultat:

Den nya sajten uppskattas av besökarna och tillhandahåller alla Östgötatrafikens resenärer med information kring deras resande oavsett vilken enhet de använder.

EPiServer11
MVC 4
Razor CSS3
JavaScript
Responsiv design
HTML5

KONTAKT
  • Nina Dyrvall Pettersson
    Nina Dyrvall Pettersson
    Regionchef, Sogeti

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

FAKTARUTA

ÖstgötaTrafiken förser resenärer i 13 kommuner och hanterar varje år svindlande 32 miljoner resor med buss, tåg och spårvagn i regionen.

Besök: www.ostgotatrafiken.se 

ostgotatrafiken.png